Reflecties op religie in een post-moderne wereld

woensdag 22 september 2010

Wat is de betekenis van religie in onze tijd? In deze breed opgezette cursus leert u de voornaamste thema’s uit de godsdienstfilosofie kennen. U gaat in op de klassieke problematiek van God als schepper, de bestaansangst van de mens, de hedendaagse politieke theologie, het ‘nieuwe atheďsme’ en de recente cultuurkritiek daarop.

De cursus bestaat uit acht wekelijkse colleges, die elk een centraal thema behandelen en chronologisch zijn opgezet. In samenhang met verschillende concepten van het religieus bewustzijn worden mogelijke alternatieven in relatie tot hun consequenties besproken. Hierbij bespreekt u wereldbeschouwelijke en religieuze ideeën en de betekenis ervan in onze post-moderne samenleving.

Deelnemers reflecteren op de speculatie van God als oeroorzaak en zijn verhouding tot de schepping. Verder onderzoekt u de idee van religie als een wezenlijk menselijke projectie. Kan een mens leven in een wereld zonder God?

Met onder onder andere Plato, Aristoteles, Thomas, Descartes, Spinoza, Hegel, Feuerbach, Freud, Nietzsche, Dawkins, Hitchens, Dennett, Badiou en Zizek.

Praktische informatie

Filosofie & Religiositeit; 8 wekelijkse colleges van 2 uur; Deelnemers: max 30 personen; Start: sep. 2010, diverse startdagen; Cursusgeld 214,90 (inclusief cursusboek, porto & administratiekosten).

Cursusplaatsen: Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Bussum, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle.

Aanmelden

Bel voor nadere informatie en beschikbaarheid (020) 633 77 29. Of kijk op de website www.wijsbegeerte.org

1362 / Laatst gewijzigd: 01-Jun-2010

Filosofie & Religiositeit

22 september 2010
Aanvang: o.a. 19.30 - 21.30

Toegang: 214,90

De Boomsspijker
Bel voor nadere informatie en beschikbaarheid (020) 633 77 29. Of kijk op de website www.wijsbegeerte.org
o.a. Amsterdam
T: (020) 633 77 29
Reserveren: Bel voor beschikbaarheid
E: info@wijsbegeerte.org
website


Organisatie:
Instituut voor Filosofie
Postbus 3510
1001 AH Amsterdam