Symposium 'Kant en de Verlichting' met o.a. Reinhard Brandt

vrijdag 11 juni 2010

Kant beschreef Verlichting als de moed om je eigen verstand te gebruiken en onafhankelijk van een ander te denken en oordelen. Wat betekent dat precies? Welke invloed heeft Kant met zijn stelling gehad? En welke relevantie heeft zij in de eenentwintigste eeuw?

Prof. dr. Reinhard Brandt zal uitweiden over de betekenis van Immanuel Kants 'Zum ewigen Friede' (1795). Hierin koppelt Kant zijn idee van eeuwige vrede aan de praktische rede. Wat houdt dit precies is?
Prof. dr. Paul Ziche onderzoekt Kants rol in het 18e eeuwse debat tussen materialisten en anti-materialisten. Kant zag gevaren schuilen in het materialisme. Was hij dan een anti-materialist? En hoe was zijn positie te rijmen met het Verlichtingsideaal?
Dr. Karin de Boer zal ingaan op Kants visie op de metafysica aan de hand van zijn opmerkingen over de Verlichting als sociaal en cultureel fenomeen.

Tot slot zullen de sprekers met elkaar discussiėren over Kant, de Verlichting en de betekenis daarvan voor het heden.

De lezingen zijn in het Engels.

1357 / Laatst gewijzigd: 24-Mei-2010

Kant en de Verlichting

11 juni 2010
Aanvang: 13.00-18.00 uur

Toegang: gratis

Boothzaal, Universiseitsbibliotheek Uithof
Heidelberglaan 3
Utrecht


Organisatie:
Studium Generale in samenwerking met de Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten