Kritiek van het oordeelsvermogen: Kant's pakt met de duivel

woensdag 14 april 2010

In de Kritik der Urteilskraft (1790) wordt door Kant het ‘oordeelsvermogen’
ingeroepen om de kloof tussen verstand en de morele rede te herstellen.

Wanneer de “filosoof van Koningsbergen” zich met het schone en het
sublieme inlaat, is dat niet omdat deze begrippen vrijblijvende onderwerpen
zijn, maar omdat zijn denken in een crisis is terechtgekomen. De
moderne mens ervaart een breuk met de wereld en zichzelf. Het vrije,
belangenloze vormenspel van de verbeelding nu ziet Kant als vrijheid van
deze mens. In het schone en het sublieme ontdekt hij zijn vrijheid. Deze
vrijheid toont zich echter als een gewelddadig monster zoals in Dr. Faustus
van Thomas Mann: De zoete verblindingen van het schone waarin de
componist zich verlustigt en waardoor hij overweldigd wordt dienen zich
aan als spookachtige brokstukken. De sublieme kunst blijkt niets anders te
zijn dan de wreedheid van de menselijke vrijheid als voorwaarde van onze
werkelijkheid.

1338 / Laatst gewijzigd: 09-Apr-2010

Kant en de Duivel

14 april 2010
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: €

W139
Warmoestraat 139
Amsterdam
website


In samenwerking met De Groene en Felix & Sofie

Organisatie:
W139, De Groene en F&S