Stoďcijnse levenskunst, evenveel geluk als wijsheid.

18 t/m 23 juli 2010

o.l.v. Mirjam van Reijen filosoferen op een prachtige locatie in Zuid Auvergne aan de voet van de Romaanse Abdij van Chanteuges aan de rivier de Allier.
Voor reisgenoten zijn er cursussen, schilderen, accordeon, zang en fotografie. Comfortabele logies in La Grande Maison. Picknicken aan de rivier. culinair genieten op het terras met een adembenemend uitzicht.

de cursusinhoud

In de klassieke filosofie en met name bij Epicurus en in de Stoďcijnse filosofie, wordt er van uitgegaan dat wijsheid (rationeel denken, inzicht) intrinsiek verbonden is met geluk.
Een paar basisuitgangspunten voor een goed, dat wil zeggen, gelukkig leven, zijn:

- de hedonistische calculus (langere termijn denken, inschatten van negatieve bij-effecten, makkelijk te bereiken, onafhankelijk van andere mensen en de wereld) van Epicurus. Voor Epicurus is angst de grootste bedreiging voor een gelukkig leven, en in zijn ‘Brief over het geluk’ geeft hij praktische richtlijnen om die angst te bestrijden.

- het onderscheid tussen wat wel en wat niet in mijn vermogen ligt in de gaten houden van Epictetus: “Geef me de moed om alles te accepteren wat niet in mijn vermogen ligt, de energie om alles te veranderen wat wel in mijn vermogen ligt, en de wijsheid om tussen die twee te onderscheiden.” Dat laatste is de kunst, de levenskunst!
- En ook van Epictetus: "Mensen lijden (C) niet door de gebeurtenissen (A), maar door hun meningen (B) over die gebeurtenissen."

We maken in de cursus eerst kennis met de grondgedachten van deze manier van filosoferen over emoties: gevoel is veel ruimer dan (negatieve) emoties. We onderzoeken het ontstaan en de werking van de negatieve emoties. Ligt er werkelijk onder elke negatieve emotie een typisch gedachtepatroon? Aan de hand van eigen voorbeelden krijgen we inzicht in hoe dit werkt.
Naast de hedonistische filosofie van Epicurus en de stoďcijnse filosofie van Epictetus en Seneca, worden ook de 17e eeuwse filosoof Spinoza en de 20e eeuwse filosoof Sartre behandeld. Zij hebben een vergelijkbare opvatting over het ontstaan van emoties, en geven ook aanwijzingen voor een gelukkiger leven.
Bij levenskunst hoort het gemakkelijker keuzes kunnen maken, zonder nodeloos gepieker en angst vooraf en zonder zinloze spijt en schuldgevoel achteraf. Ook daarbij kunnen Epicurus, Spinoza en Sartre ons helpen.
Een van de meest verrassende inzichten over negatieve emoties zal blijken te zijn dat deze geen enkele positieve functie hebben. Ze betekenen lijden (passief) en dat lijden staat tegenover leiden (actief). Inzicht (wijsheid) en moed kunnen in de praktijk eenzelfde functie vervullen, en dat zonder negatieve en niet –constructieve neveneffecten. Levenskunst bestaat er ook uit om van een lijder een leider te worden!

De cursus is interactief. Er worden inleidingen gehouden over de genoemde filosofen en onderwerpen. We lezen gezamenlijk teksten van de behandelde filosofen. En we doen steeds oefeningen met eigen situaties en voorbeelden, om de theorie en de filosofie te toetsen aan de praktijk.

Bij aanvang van de cursus ontvangt u een tekstbundel met het programma en de inleidingen en teksten. Het boek Filosoferen over emoties van Miriam van Reijen, Uitg. Nelissen, Baarn, 1995 (4e druk 2003) is achtergrondliteratuur.

de docent Mirjam van Reijen

Miriam van Reijen (Breda,1946) is afgestudeerd in de sociale filosofie en ethiek (Nijmegen, 1974), en in de cultuur- en godsdienstsociologie (Nijmegen, 1983). Van 1973 -1985 was zij o.a. wetenschappelijk medewerker filosofie aan de medische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen, en docent aan diverse beroepsopleidingen voor maatschappelijk werkers en architecten. Na een verblijf van 6 jaar in Nicaragua woont en werkt zij sinds 1990 weer in Breda. Momenteel is zij werkzaam als docent filosofie en ethiek aan de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool, Breda. Daarnaast houdt zij zich de laatste jaren intensief bezig met Spinoza; in het bijzonder zijn theorie over de passies en zijn politieke filosofie, waarop zij in mei 2010 in Tilburg promoveert. Tevens geeft zij workshops en cursussen als "Filosoferen over emoties", "Filosoferen over de goede keuze", “Filosofie als levenskunst“, o.a. aan de Senioren Academie Brabant (HOVO) van de Universiteit van Tilburg, aan de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden en in diverse filosofische centra in Frankrijk. Zij is voorzitter van de Vereniging voor Filosofie Onderwijs (VFO) en bestuurslid van de Vereniging Het Spinozahuis. Van okt. 1998 tot en met okt. 2008 had zij een Filosofisch Café in Breda.

Publicaties:o.a.
- Filosoferen over emoties, Reeks Sociale Wetenschappen, Uitg. Nelissen, B.V.,Soest. 1995, ISBN 90 244 09802, (4e druk 2003)
- Emoties. Van stoďcijnse apatheia tot heftige liefde. (red.) Uitg. Klement, Kampen (NL)/ Pelckmans, Kapellen, (Be) 2005.
- Spinoza. De geest is gewillig, maar het vlees is sterk. Uitg. Klement, Kampen (NL)/ Pelckmans, Kapellen, (Be) 2008

1336 / Laatst gewijzigd: 05-Jul-2010

filosofie vakantiecursus Auvergne

18 t/m 23 juli 2010
Aanvang: 5x 9-13 u

Toegang: 305 € excl. logies v.a 685 cursus,logies half pension

Auvergne Chanteuges
ARTEDU La Grande Maison
43300 Chanteuges FR
T: 0653191994
Reserveren: via de site www.artedu.nl of direct via deze pagina http://www.artedu.nl/nl/inforeserv.asp
E: mail@artedu.nl
website


Organisatie:
ARTEDU