Descartes

donderdag 10 september 2015

In deze eerste leesgroep van het nieuwe seizoen: twee belangrijke werken van René Descartes (1596 – 1650): Meditaties, en Over de methode. Hij wordt beschouwd als de vader van de moderne filosofie. Zijn denken was een inspiratiebron voor velen na hem, ook kritisch. Hij gaf aanleiding tot heftige discussies, en werd een dankbare figuur om zich tegen af te zetten. Met name zijn opvatting over lichaam en geest. In de ontwikkeling van het modern-westerse denken heeft hij een cruciale rol gespeeld.
Begeleiding: drs Dries Boele

Over het onderwerp

Descartes meende met zijn filosofie de basis te leggen voor een nieuwe benadering van vraagstukken waar wij in het leven mee te maken hebben. Hij was een van de centrale figuren in de wetenschappelijke revolutie die de menselijke cultuur en samenleving sindsdien grondig heeft veranderd. Aardig detail: hij leefde zo’n 20 jaar in Nederland, waaronder in Amsterdam. Zijn naam is velen bekend, maar wat beweerde hij nu precies? We zullen het onderzoeken!

Van de achterflap:

Over de methode
‘Het Discours van Descartes bevat de omtrekken van een filosofisch systeem dat gezien kan worden als de basis van de moderne wijsbegeerte. Descartes geeft als eerste de moderne tijd gestalte door zich af te vragen hoe de wijsbegeerte op dezelfde leest kan worden geschoeid als de wiskunde. Hoe kan de zekerheid van de mathematica worden geëvenaard in de filosofie? Descartes’ credo ‘Cogito ergo sum’ is het resultaat van zijn radicale twijfel. De stelling ‘Ik denk, dus ik besta’ maakt het bestaan van het denken zekerder dan dat van de materie. Het geschrift is een van de duurzaamste inspiratiebronnen voor de moderne filosofie gebleken.’

Meditaties:
‘Met zijn Meditaties over de eerste filosofie heeft René Descartes (1596-1650) de meest principiële en samenvattende uiteenzetting van zijn filosofie gegeven. Descartes mengt zich met dit (voor het eerst in 1641 verschenen) geschrift in het grote wijsgerige debat van zijn tijd. Hij presenteert zijn nieuwe metafysica, bespreekt de geldigheid van de kennis en de relatie van ziel en lichaam. Beroemde tijdgenoten, zoals Thomas Hobbes en Pierre Gassendi, hebben op de Meditaties tegenwerpingen geformuleerd. Een keuze daaruit is, met Descartes' antwoorden, in deze uitgave opgenomen.’

Aanschaffen: René Descartes, Meditaties. Boom, Amsterdam (Kost: 18,70)
Deelname aan leesgroep: vooraf opgeven (beperkt aantal deelnemers). Stuur mail naar: driesboele@wxs.nl
Huiswerk: Per keer zullen we ca 45 pagina's bespreken.

leesgroep:

Begeleiding: drs Dries Boele
Data: 4 donderdagavonden, achtereenvolgend, vanaf 10 september
Kosten voor deelname: 35 Euro (inclusief kopieën van Over de methode)
Voor meer informatie over leesgroepen, kijk op:

logo

Leesgroep

4 donderdagavonden

10 september 2015
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 35 euro (4 bijeenkomsten, inclusief kopieën van Over de methode)

Hotel de Filosoof
Hotel de Filosoof, Anna Vondelstraat 6
Amsterdam
T: 020-6867330
Reserveren: Stuur een mail naar driesboele@wxs.nl (beperkt aantal deelnemers)
E: driesboele@wxs.nl
website


Voor een nieuwsbrief over komende leesgroepen, filosofisch café, socratische gesprekken, cursussen 'filosofie van de levenskunst' en andere filosofische activiteiten, stuur een mail, o.v.v. `filo-café': driesboele@wxs.nl

Organisatie:
Organisatie en gespreksleiding: Drs. Dries Boele.