Als de aarde afkoelt, wat dan?

maandag 8 maart 2010

We gaan er met zijn allen meestal van uit dat de aarde alleen nog maar kan opwarmen door de broeikasgassen die wij uitstoten. Toch zijn er ook veel wetenschappers die dat ernstig betwijfelen.

Salomon Kroonenberg in Rode Hoed-Wetenschapscafé

Andere processen dan broeikasgassen, en vooral de activiteit van de zon, lijken in de bestaande scenario`s onvoldoende meegenomen te zijn. Het is niet onmogelijk dat we juist weer naar een Kleine IJstijd toegaan, zoals we ook tussen 1300 en 1850 gehad hebben. Moeten we dan juist extra CO2 in de atmosfeer brengen, met het risico dat onze fossiele brandstoffen dan nog eerder opraken? Of moeten we ook energie sparen en duurzame energiebronnen zoeken, en maar accepteren dat het afkoelt? Energiebeleid en klimaatbeleid blijken dan totaal verschillende zaken zijn, die je niet mag combineren.

Salomon Kroonenberg was tot zijn emeritaat in 2009 hoogleraar geologie aan de Technische Universiteit Delft. Zijn boek `De menselijke maat. De aarde over tienduizend jaar` (2006) kreeg veel media-aandacht en werd bekroond met de Eureka-Furore prijs.

Moderator: Simon Rozendaal (wetenschapsjournalist Elsevier).

Bezoekers krijgen ruimschoots de gelegenheid voor vragen.

Over het Wetenschapscafé

Wetenschappelijk verantwoord uitgaan, elke maand met een andere hooggeleerde barkeeper. De opzet van het Wetenschapscafé is eenvoudig en informeel, inhoudelijk van een hoog niveau, maar zeer publieksvriendelijk gebracht en op publieksinformatie gericht. Een wetenschapper houdt een boeiend betoog over de nieuwste ontwikkelingen op zijn vakgebied en gaat daarna in gesprek met het publiek, de ‘cafébezoekers’.
De frequentie van het Wetenschapscafé is maandelijks.

1326

logo

Rode Hoed-Wetenschapscafé

8 maart 2010
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: € 5 en € 4 (kortingspassen)

De Rode Hoed
Keizersgracht 102
Amsterdam
T: 020-6385606
Reserveren: Kaartverkoop online via www.rodehoed.nl
E: rodehoed@rodehoed.nl
website


Organisatie:
Het Wetenschapscafé is een initiatief van De Rode Hoed, i.s.m. prof.dr. G.J.B. van Ommen (CMSB), artsenwebsite Care4Cure, VU medisch centrum-VU podium, en wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor MSD, AMC-UvA, Leids Universitair Medisch Centrum, Centre for Society and Genomics, Netherlands Genomics Initiative, BIOKÉ.