Hernieuwd vertrouwen

maandag 1 maart 2010

Met de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart in zicht drie debatavonden onder de titel 'De politiek en de kiezer op drift', waarbij de oorzaak van en de uitweg uit de crisis in de relatie tussen kiezer en gekozene wordt geanalyseerd en oplossingen worden aangedragen.

In dit slotdebat gaan twee generaties politici en politicologen op zoek naar oplossingen. Het Kamerdebat op 18 februari dat de val van het kabinet-Balkenende IV inleidde, maakt duidelijk dat klachten die de kiezer ervaren zich vooral rond twee belangrijke thema’s concentreren: de positie van de media binnen de politieke praktijk, en vooral de negatieve kant van de parlementaire mores.

Met de politici Mei Li Vos, Kees Vendrik, Jasper van Dijk, de oud-parlementariërs Erik Jurgens, Frans Weisglas, politicoloog Catherine de Vries, de bijna-politicoloog Martijn Weeda (UvA), en specialist Guido Enthoven (directeur IMI).

Gespreksleiding: Pieter Hilhorst.

1325 / Laatst gewijzigd: 28-Feb-2010

logo

De politiek en de kiezer op drift (slot)

1 maart 2010
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: Zie www.rodehoed.nl

De Rode Hoed
Keizersgracht 102
Amsterdam
T: 020-6385606
Reserveren: Kaartverkoop via www.rodehoed.nl
E: rodehoed@rodehoed.nl
website


Organisatie:
De Rode Hoed i.s.m. Forum voor Democratische Ontwikkeling en Machiavelli, studievereniging voor studenten politicologie UvA.