Het onbehagen van de Amsterdamse kiezer

woensdag 24 februari 2010

Met de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart in zicht drie debatavonden onder de titel 'De politiek en de kiezer op drift', waarbij de oorzaak van en de uitweg uit de crisis in de relatie tussen kiezer en gekozene wordt geanalyseerd en oplossingen worden aangedragen.

Dit tweede debat vindt plaats naar aanleiding van het kwalitatieve onderzoek van De Rode Hoed naar het onbehagen onder Amsterdammers. Onderzoekster Eva Klooster licht het onderzoeksrapport kort toe. Aan het debat nemen deel de lijsttrekkers Lodewijk Asscher (PvdA), Eric van der Burg (VVD), Maurice Limmen (CDA), Laurens Ivens (SP), Maarten van Poelgeest (GroenLinks) en Ageeth Telleman (D66). Onder toeziend oog van een politicologenpanel met Jean Tillie (bijzonder hoogleraar electorale politiek UvA) en Martijn Weeda (student politicologie UvA).
Kernvraag: Welke partij is in staat werkelijk beleidsmatig iets aan dat onbehagen te doen?

Gespreksleiding: Pieter Hilhorst.

1320 / Laatst gewijzigd: 15-Feb-2010

logo

De politiek en de kiezer op drift (2)

24 februari 2010
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: Zie www.rodehoed.nl

De Rode Hoed
Keizersgracht 102
Amsterdam
T: 020-6385606
Reserveren: Kaartverkoop via www.rodehoed.nl
E: rodehoed@rodehoed.nl
website


Organisatie:
De Rode Hoed i.s.m. Forum voor Democratische Ontwikkeling en Machiavelli, studievereniging voor studenten politicologie UvA.