Het parlement in crisis

dinsdag 16 februari 2010

Met de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart in zicht drie debatavonden onder de titel 'De politiek en de kiezer op drift', waarbij de oorzaak van en de uitweg uit de crisis in de relatie tussen kiezer en gekozene wordt geanalyseerd en oplossingen worden aangedragen.

Op deze eerste avond gaan jonge academici die zich bezighouden met de werking van het parlement, of de kloof tussen kiezer en gekozene, in debat met oud-Kamerleden over de resultaten van het zelfreflectierapport Vertrouwen en zelfvertrouwen (Tweede Kamer, 2009) en de manier waarop dat door zou moeten werken voor de burger.

Aan het debat nemen deel Rens Vliegenthart (universitair docent politieke communicatie UvA), Jouke Turpijn (universitair docent Nederlands en parlementaire geschiedenis UvA), de oud-parlementariėrs Erik Jurgens, Jeltien Kraaijeveld-Wouters, Frans Weisglas, politicoloog Joop van den Berg en Ghassan Dahhan, student politicologie UvA.

Gespreksleiding: Pieter Hilhorst.

1319 / Laatst gewijzigd: 15-Feb-2010

logo

De politiek en de kiezer op drift (1)

16 februari 2010
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: Zie www.rodehoed.nl

De Rode Hoed
Keizersgracht 102
Amsterdam
T: 020-6385606
Reserveren: Kaartverkoop via www.rodehoed.nl
E: rodehoed@rodehoed.nl
website


Organisatie:
De Rode Hoed i.s.m. Forum voor Democratische Ontwikkeling en Machiavelli, studievereniging voor studenten politicologie UvA.