Training Socratisch Gespreksleider

zaterdag 9 mei 2020

In het voorjaar is er weer een driedaagse cursus, bedoeld voor iedereen die zich wil bekwamen in het leiden van een socratisch gesprek, of een afgeleide ervan. Ook geschikt voor mensen die uitgebreid willen kennis maken met de methode.
Deze training bestaat uit drie onderdelen: 1) kennismaking met achtergronden van de socratische methode; 2) bespreking van de systematiek van het gesprek en het hoe en waarom van de verschillende onderdelen; 3) oefenen van de verschillende onderdelen.
Docent: drs Dries Boele

Data: drie zaterdagen, 9, en 23 mei 2020
Tijd: 11.00 - 21.00 uur.
Plaats: Amsterdam.
Kosten: 420 euro (excl BTW). Reductiemogelijkheid: 360,-.
Maximaal aantal deelnemers: 7
Volgende training: najaar 2018
Voor meer informatie/ aanmelding: driesboele@wxs.nl of kijk op website: http://home.kpn.nl/boele097

Doelen. Naast het oefenen van de verschillende onderdelen, maakt de deelnemer uitgebreid kennis met de verschillende aspecten van het socratisch gesprek, leert zijn of haar eigen sterke en zwakke punten kennen in het gesprekken leiden, methodisch en groepsdynamisch, en ontdekt of socratisch gespreksleider iets is waar hij of zij zich verder is wil bekwamen.

Bespreking van onderdelen van het socratisch gesprek: hierin worden de achtergronden van elk onderdeel toegelicht vanuit de rol van de gespreksleider. Telkens zullen aan bod komen: het waarom, het hoe, moeilijkheden en tips.

De Socratische methode wordt steeds vaker toegepast, ook in het onderwijs. Uitgangspunt van de cursus is het lange Socratische gesprek. Het voordeel hiervan is dat alle facetten van de methode langskomen en worden geoefend. Het is vervolgens aan de deelnemer om deze vorm te gebruiken, dan wel een kortere vorm. Ook is het mogelijk om onderdelen van de Socratische methode te benutten, bijvoorbeeld in lessituaties.

Elk kort Socratisch gesprek is een verkorting van de lange vorm. En wie bekend is met alle facetten van de methode, heeft de keuze, afhankelijk van context en doelstelling. De cursus is bedoeld om vertrouwd te maken met deze facetten en de werking ervan in het gesprek.

Toepassingen van het socratisch gesprek

Behalve als vrije tijdscursus wordt de methode in toenemende mate benut in onderwijs en in bedrijven en organisaties, ter verheldering van doelstellingen en uitgangspunten, in een heroriëntatie op normen, waarden en idealen, ter vernieuwing van de aandacht voor wat leven en werken de moeite waard maken.

1317 / Laatst gewijzigd: 20-Feb-2020

logo

Praktische filosofie

Twee keer per jaar

9 mei 2020
Aanvang: 11.00 - 21.00 uur

Toegang: 420 € (reductie mogelijk): 3 zaterdagen

Scip
Keizersgracht 252, Amsterdam
Amsterdam
T: 06-11858448
Reserveren: mail naar: driesboele@wxs.nl
E: driesboele@wxs.nl
website


Naast deze training ook andere activiteiten, zoals: filosofisch café, leesgroepen en filosofische vakanties. Voor informatie en plaatsing op e-maillijst voor nieuwsbrief: driesboele@wxs.nl

Organisatie:
Drs. Dries Boele.