Filosofische Perspectieven op Rituelen

24 februari t/m 10 maart 2010

Wat is precies een ritueel? Waarom voert de moderne mens nog steeds rituelen uit op de breukvlakken van zijn leven? Bestaat er een relatie tussen kunst en rite? Om antwoord op deze en andere vragen te krijgen, doorlopen we het werk van drie moderne filosofen. Met deze drie perspectieven ontstaat een veelzijdig beeld van het ritueel. Om theorie en praktijk te toetsen nemen we (eigen) concrete rituelen door: de pelgrimstocht, eucharistie/avondmaal, oud en nieuw en de begrafenis.

Wittgenstein & Ritueel

Als eerste wordt stilgestaan bij de taalfilosoof Wittgenstein. Zijn begrip 'taalspel' verheldert het denken over rituelen.

Gadamer & Ritueel

Met de Duitse filosoof Gadamer wordt het ritueel gerelateerd aan fenomenen als gemeenschap, tijd, kunst en spel.

Bataille & Ritueel

Als derde bezien we het werk van de Franse filosoof Bataille, waarin de ideeŽn van taboe en transgressie (grensoverschrijding) aan de orde komen. Tevens onderzocht hij de grotschilderingen van Lascaux en duidde deze op een originele (rituele) wijze.

1313 / Laatst gewijzigd: 19-Jan-2010

Filocursus

24 februari t/m 10 maart 2010
Aanvang: 19.30-22.00

Toegang: 40 euro

Ignatiushuis te Amsterdam
Beulingstraat 11, 1017BA Amsterdam
Amsterdam
T: 020-6798207
Reserveren: reserveren via website.
E: info@ignatiushuis.nl
website


Organisatie:
Ignatiushuis