Betrouwbare Kennis

8 februari t/m 29 maart 2010

Prof. dr. mr. Herman Philipse (UU) spreekt over de betrouwbaarheid van kennis die wetenschap genereert. Het historisch perspectief van Aristoteles tot Kant komt aan bod, maar ook thema's als

In het nieuwe seizoen van Studium Generale neemt de bekende filosoof prof. dr. mr. Herman Philipse toehoorders mee in de wereld van wetenschapsfilosofie, kennis en falsificationisme. Want hoe weten we in de hedendaagse wirwar van paradigma's en kennisbronnen of wetenschappelijke kennis betrouwbaar is? In de inspirerende lezingenreeks Betrouwbare kennis werpt prof. dr. mr. Herman Philipse een kritische blik op belangrijke thema's uit de wetenschapsfilosofie, zoals het inductieprobleem, waarschijnlijkheid en unificatie. Ook verschillende beroemde filosofen als Hume en Kant komen aan bod.

De eerste lezing van deze achtdelige reeks heet Van Aristoteles tot Descartes en vindt plaats op maandag 8 februari 2010, om 20.00 uur in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 in Utrecht. Kijk voor de overige lezingen en het volledige voorjaarsprogramma van Studium Generale op de website (www.sg.uu.nl). Het is een bomvol programma met wetenschappers, schrijvers en denkers. Alle lezingen zijn gratis en toegankelijk voor iedereen!

Programma

Maandag 8 februari 2010
Van Aristoteles tot Descartes

Maandag 15 februari 2010
Hume en Kant

Maandag 22 februari 2010
Van neokantianisme naar logisch empirisme

Maandag 1 maart 2010
De filosofie van Karl Popper

Maandag 8 maart 2010
Inductieprobleem en confirmatietheorieŽn

Maandag 15 maart 2010
Unificatie en pluralisme

Maandag 22 maart 2010
Empirisme versus wetenschappelijk realisme

Maandag 29 maart 2010
Causaliteit, natuurwetten en wetenschappelijke verklaringen

1307 / Laatst gewijzigd: 05-Jan-2010

Lezing - Prof. dr. mr. Herman Philipse

8 februari t/m 29 maart 2010
Aanvang: 20.00 - 21.30

Toegang: Gratis

Aula v/h Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Domplein 29
Utrecht
website


Organisatie:
Studium Generale