Conferentie 'Voortreffelijk Onderwijs'

dinsdag 2 februari 2010

De conferentie ‘Voortreffelijk Onderwijs. Morele vorming op school’ wordt op 2 februari 2010 door het Nijmeegse Centrum voor Ethiek georganiseerd om schoolleiders uit het voortgezet onderwijs en andere geďnteresseerden te helpen nadenken over de betekenis en het belang van morele vorming in het onderwijs.

Docenten hebben een enorme invloed op de morele ontwikkeling van hun leerlingen. Uit allerlei kleine en grotere beslissingen leiden kinderen af wat het betekent om respectvol, eerlijk of geduldig te zijn. Onder andere vanwege de werkdruk, zijn echter lang niet alle docenten zich van die voorbeeldfunctie bewust. En dat terwijl er allerlei manieren voorhanden zijn om de moreel-vormende taak beter uit te voeren. In deze conferentie wordt ingegaan op de betekenis en het belang van voortreffelijk onderwijs, dat wil zeggen: onderwijs met morele kwaliteit.

In lezingen en masterclasses illustreren experts welke praktische oefeningen en gesprekstechnieken de morele ontwikkeling van leraren en leerlingen kunnen stimuleren. Sjoerd Slagter, voorzitter van de VO-raad, zal in zijn lezing ingaan op het moreel vocabulaire en het gezag dat docenten nodig hebben om de ontwikkeling van een kennis- naar een waardensamenleving te voltrekken. Paul van Tongeren, hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de RU Nijmegen, ligt de verlegenheid toe die er heerst om ‘morele vorming’ inhoudelijk in te vullen. Pieter Vos, lector aan de Gereformeerde Hogeschool Zwolle, gaat in op de vraag hoe docenten moreel competent kunnen worden.

Het Centrum voor Ethiek is een onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit Nijmegen, dat onderzoek verricht naar belangrijke morele vraagstellingen in onze samenleving en actief is op het vlak van maatschappelijke dienstverlening. Voor deze conferentie wordt samengewerkt met de VO-raad, de Fontys Lerarenopleiding Tilburg en de Gereformeerde Hogeschool Zwolle.

1306 / Laatst gewijzigd: 05-Jan-2010

Conferentie

2 februari 2010
Aanvang: 15:00-18:30 uur

Toegang: 100 euro

Fontys Lerarenopleiding Tilburg
prof. Gossenslaan 1-01
5022 DM Tilburg
Fontys Lerarenopleid
T: 0243611458
Reserveren: Aanmelden kan online via: www.ru.nl/cve/actueel/conferentie
E: w.sanderse@phil.ru.nl
website


Organisatie:
Centrum voor Ethiek, Radboud Universiteit Nijmegen.