Hegel, Fenomenologie van de geest

woensdag 25 september 2013

In de komende maanden zullen we een hoofdwerk van Hegel (1770 – 1831) lezen en bespreken: Fenomenologie van de geest. Basisgedachte van dit werk is dat geest en waarheid niet statisch zijn, maar in ontwikkeling verkeren. Deze ontwikkeling voltrekt zich in de geschiedenis van cultuur en denken. Hegel wil in de Fenomenologie deze ontwikkelingsgang doordenken.
Begeleiding: drs Dries Boele

Achterflap:

De Fenomenologie van de geest probeert de geschiedenis van de mensheid opnieuw te denken, in het licht van Kants grensverleggende kritiek van de rede uit 1781. Hegel beschrijft de verschillende stadia van de 'geest', beginnend bij de onmiddellijke waarneming en eindigend bij het absolute weten. Hegels ‘geest’ heeft niets met esoterie, theologie of mystiek van doen, maar is de 'gedaante' waarin de mens overgaat wanneer hij zichzelf overstijgt in het geheel van wereldgeschiedenis en van een enkel- en eenvoudig wezen overgaat in een universele, abstracte, het individu overstijgende dynamiek.
Vaak ziet men in Hegel een megalomaan denker, die alles wil vatten in een star systeem. Recente interpretaties wijzen echter op de meer open en revolutionaire structuur van de Fenomenologie en stellen dat het boek de mens juist bescheiden stemt over zijn rol en betekenis.
De schaduw van invloed, afkeer en ontzag die Hegels Fenomenologie van de geest werpt over de denkers die na hem komen is immens. Het boek is bewierookt en vervloekt, maar niemand betwist dat het een van de belangrijkste werken is in de westerse filosofie.

Commentaar:

‘Hegel wordt beschouwd als een van de grootste filosofen van de Europese geschiedenis, wegens zijn oorspronkelijkheid, zijn denkkracht en zijn systeembouw. De betekenis en invloed van zijn hoofdwerk, Die Phanornenologie des Geistes uit 1807, is groot. In de Fenomenologie van de geest is een revolutionaire geest ontdekt, die de meest uiteenlopende richtingen in filosofie en wetenschap heeft geďnspireerd.’

Deze onderzoeksgroep:

Met nadruk zij gezegd dat het geen cursus betreft, maar een onderzoeksgroep. De besprekingen zijn gebaseerd op gelezen tekst. Hegel staat niet bekend om zijn toegankelijke stijl; de Fenomenologie is een lastig boek. Het zal dus de nodige inspanning vergen om het te lezen.

Aanschaffen: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologie van de geest. Vertaling: Willem Visser. 2013, Boom. (Kosten: 49,90)
(N.B. Het gaat om de vertaling van het gehele werk, - niet te verwarren met de publicatie uit 2003 (vertaald door Wim van Dooren), die slechts een klein deel van de Fenomenologie betreft.)
Huiswerk: Per keer zullen we ca 70 pagina's bespreken.
Begeleiding: drs Dries Boele
Data: 7 woensdagavonden (om de 3 weken): 25 sept, 16 okt, 6 en 27 nov, 18 dec 2013, 8 en 29 jan 2014
Kosten voor deelname: 50 euro
Voor meer informatie, kijk op:

logo

Onderzoeksgroep

7 woensdagavonden (driewekelijks)

25 september 2013
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 50 euro (7 bijeenkomsten, driewekelijks)

Hotel de Filosoof
Hotel de Filosoof, Anna Vondelstraat 6
Amsterdam
T: 020-6867330
Reserveren: Stuur een mail naar driesboele@wxs.nl (beperkt aantal deelnemers)
E: driesboele@wxs.nl
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Voor een nieuwsbrief over komende leesgroepen, cursussen 'filosofie van de levenskunst' en andere filosofische activiteiten, stuur een mail, o.v.v. `filo-café': driesboele@wxs.nl

Organisatie:
Organisatie en gespreksleiding: Drs. Dries Boele.