Nieuwe religie en spiritualiteit

zaterdag 12 december 2009

Een symposium over persoonlijke zingeving en nieuwe religiositeit. Sprekers: Socioloog Stef Aupers, sociaal filosoof Govert Buijs, cultureel antropoloog Peter Versteeg en cultuurfilosoof Gerard Visser

“Van oudsher worden filosofie, kunst en religie als de belangrijkste pijlers van cultuur beschouwd. Filosofie is de vreugde van de verheldering, kunst de vreugde van de uitbeelding, religie de vreugde van de liefde.” Gerard Visser

Kerken lopen leeg, maar dat betekent niet dat de interesse in religie afneemt.
Religie is vooral een zaak van eigen keuze geworden. Mensen gaan op zoek naar hun eigen persoonlijke zingeving en combineren steeds vaker verschillende religieuze tradities. De belangrijkste vraag is: past het bij mij?

De inleidingen van dit symposium hebben betrekking op de nieuwe religiositeit. Zo komt het werk van de Canadese filosoof Charles Taylor (A secular Age) ter sprake, waarbij de individualisering in verband wordt gebracht met een streven naar echtheid. En het begrip gelatenheid van Meister Eckhart wordt gebruikt om de beleving in de nieuwe religie te duiden. Voorzitter is Gerben Groenewoud (Wijsbegeerte en Spiritualiteit).

Lezingen van socioloog Stef Aupers, sociaal filosoof Govert Buijs, cultureel antropoloog Peter Versteeg en cultuurfilosoof Gerard Visser.

Programma

09.15 Ontvangst met koffie
10.15 Opening - welkom
10.30 Stef Aupers (EUR): Nieuwe religiositeit,verkenning van een gebied
11.15 Govert Buijs (VU): Charles Taylor over innerlijkheid en religie
12.00 Lunch
13.00 Peter Versteeg (Visor-VU): Nieuwe religiositeit en spiritualiteit
13.45 Gerard Visser (Universiteit Leiden): Meister Eckhart, ‘gelatenheid’ en wij.
14.30 Theepauze
15.00 Forum-zaaldiscussie
15.45 Sluiting

1297 / Laatst gewijzigd: 30-Nov-2009

Zelfgekozen zingeving

12 december 2009
Aanvang: 10.15 – 15.45 uur

Toegang: €34/17 (leden VU windesheim en studenten)

Amstelzaal, VU medisch centrum
De Boelelaan 1117
Amsterdam
Reserveren: via VU Connected