Wat is privacy ons waard?

dinsdag 3 november 2009

De laatste jaren lijkt het er op dat steeds meer nieuwe wetten onze privacy beperken. Steeds meer mensen voelen zich daar onbehaaglijk onder. Volgens filosofe Beate Rössler (hoogleraar ethiek) wordt onze autonomie bedreigd. Staan inderdaad onze zelfstandigheid en eigenheid op het spel? Of is privacy een luxe, en een overbodig recht?

Het recht op privacy beschermt onze persoonlijke levenssfeer. Denk bijvoorbeeld aan de bescherming van persoonsgegevens, het recht vertrouwelijk te communiceren en de bescherming van het eigen lichaam en het gezinsleven.
De laatste jaren lijkt het er op dat steeds meer nieuwe wetten onze privacy beperken. Sinds 2005 bestaat er een algemene identificatieplicht. Er wordt op veel plekken preventief gefouilleerd of gebruik gemaakt van cameratoezicht. Met het oog op onze veiligheid worden passagiersgegevens en zoekopdrachten op internet verzameld en bewaard, én komt er een Elektronisch Patiënten Dossier.
Steeds meer mensen voelen zich daar onbehaaglijk onder. Volgens filosofe Beate Rössler wordt onze autonomie bedreigd. Staan inderdaad onze zelfstandigheid en eigenheid op het spel? Of is privacy een luxe, en een overbodig recht?

Columnist Bart Jacobs (hoogleraar computerbeveiliging)

Gespreksleider Marcel Becker

Filosofisch Café Nijmegen is een initiatief van Stichting Filosofie & Maatschappij en wordt mede mogelijk gemaakt door: Forum voor Democratische Ontwikkeling en Haëlla Stichting.

Over Filosofisch Café Nijmegen

Iedere eerste dinsdag van de maand kan iedereen in het Filosofisch Café Nijmegen terecht voor een stevig staaltje hersengymnastiek. Tijdens deze avonden filosoferen publiek en gastsprekers op een toegankelijke manier over vragen die in de samenleving spelen. Diepgravende interviews en debatten tussen spraakmakende filosofen worden afgewisseld met prikkelende columns, Augustinus’ boekentafel en live muziek.

1273 / Laatst gewijzigd: 01-Nov-2009

logo

Filosofisch Café Nijmegen

Iedere eerste dinsdag van de maand.

3 november 2009
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: € 2,-

Café Trianon
Berg en Dalseweg 33
Nijmegen
E: info@filosofisch-cafe.nl
website