'Duurdenken' en de invloed op de hedendaagse kunst, door Raoul Teulings

woensdag 4 november 2009

"Ik leef alleen nog van het woord anders". uit: Carl Einstein, Bebuquin, 1912.
De boven geciteerde uitspraak van de pre-Dadaist Carl Einstein is niet de enige die men kan vinden die voortgekomen is uit een intensieve relatie
tussen de invloed van het denken van de Franse filosoof Henri Bergson op de kunsten. Bergson heeft naast andere dichters als Einstein ook schrijvers als Marcel Proust en later Italo Calvino ook beeldende kunstenaars als Marcel Duchamp be´nvloed. Er is sinds de publicatie van Bergsons werk, sprake van drie bergsonismen.

De eerste vond plaats onder de Kubisten, de tweede rond de naoorlogse cinema en is uigebreid beschreven door de Franse filosoof Gilles Deleuze. De derde vorm van Bergsonisme vindt op dit moment plaats door de opkomst van de digitalisering. Centraal in deze drie vormen is de verschijning van het zgn. differentiedenken waarbij fiosofen als Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Jean Franšois Lyotard, Gilles Deleuze en zelfs Jacques Derrida zonder Bergsons denken niet tot hun radicaal andere filosofieen gekomen zijn. Tezamen met meer hedendaagse denkers als Mark Antliff, John Mullarkey, Keith Ansell-Pearson, Brian Massumi en Mark Hansen wordt duidelijk dat Bergsons notie van tijd en lichaam in de beeldproductie van veel hedendaagse kunstenaars een sensibele en tactiele dialloogpartner vindt.

Raoul Teulings:

Raoul Teulings volgt op het moment een postdoctorale opleiding aan de UvA en schrijft daar een proefschrift over dit fenomeen. Op dit moment staan ook twee publicaties op stapel die hierop betrekking hebben en wordt er door hem -in samenwerking met de Gerrit Rietveld Academie en de Uva- een symposium voorbereid voor 2010.
Naast deze werkzaamheden geeft Raoul Teulings geregeld lezingen en vervult hij diverse kunstadviseurschappen op verschillend bestuurlijk niveau.

1271 / Laatst gewijzigd: 20-Jan-2010

logo

W139/reading #6: Henri Bergson

4 november 2009
Aanvang: 20:00

Toegang: 50 euro

W139
Warmoesstraat 139
Amsterdam
T: 020-6229434
Reserveren: http://w139.nl/nl/w139-leesgroepen
E: reading@w139.nl
website