Toelichting bij de Ethica, door Frank van Kreuningen

donderdag 29 oktober 2009

Maak kennis met Baruch de Spinoza, groot filosoof, tijdgenoot van Rembrandt, geboren en getogen op Vlooienburg, tweede generatie Amsterdammer van Joodse afkomst die leefde van 1632 tot 1677.

Zijn grondhouding tegenover de overheid was: "In een vrij staatsbestel is het een ieder toegestaan te denken wat hij wil en te zeggen wat hij denkt".

Amsterdam was in die tijd zijn grote voorbeeld. De stad groeide en bloeide juist vanwege het feit dat daar zoveel vrijheid was en niemand er om zijn geloof of overtuiging werd vervolgd, als hij zich tenminste als een goed burger van deze stad gedroeg.

Veel mensen hebben in onze tijd kerk en geloof vaarwel gezegd en missen een levensbeschouwing die hun kracht en inspiratie geeft. Spinoza wijst in zijn twee belangrijkste boeken, 'De Ethica' en 'Het Theologisch Politiek Tractaat', een weg aan waar we in deze tijd veel aan kunnen hebben.

Frank van Kreuningen:

Frank van Kreuingen is initiatiefnemer tot oprichting van de Amsterdamse Spinoza Kring in 2006, samen met anderen. Hun doel is Spinoza te promoten tot Boegbeeld van Amsterdam, zodat Amsterdam de stad van Spinoza is. In dat kader geeft hij 2 x per jaar een Spinoza Workshop in een Buurthuis en leidt daarnaast een drietal studiegroepen in de Pinto Bibliotheek, een Openbare Leeszaal.

1268 / Laatst gewijzigd: 20-Jan-2010

logo

W139/reading #6: Spinoza

29 oktober 2009
Aanvang: 20:00

Toegang: 50 euro

W139
Warmoesstraat 139
Amsterdam
T: 020-6229434
Reserveren: http://w139.nl/nl/w139-leesgroepen
E: reading@w139.nl
website