Over Vrijheid, door Ursula Engel

dinsdag 27 oktober 2009

“De mensheid wint er meer bij, wanneer zij ieder laat leven zoals het hemzelf goeddunkt dan wanneer zij iedereen dwingt om te leven zoals anderen dat goed vinden.”

Het hoogste goed voor de mens is zijn individualiteit, vond John Stuart Mill.

In en tijd waarin vaak over de vrijheid van meningsuiting getwist wordt en normen en waarden weer richtlijnen voor iedereen moeten zijn is het interessant om terug te gaan naar Mills opvattingen over de vrijheid van het individu en de betekenis hiervan voor een samenleving. Zijn ideeën zijn en blijven inspirerend.

In zijn tekst ‘Over vrijheid’ probeert Mill een antwoord te formuleren op de vraag welke beperkingen legitiem door een samenleving aan het individu mogen worden opgelegd.

Hij stelt dat een individu de maatschappij slechte verantwoording schuldig is voor zover zijn gedrag anderen schade toevoegt. Hiermee formuleert Mill een principe dat een grens and de macht van het gezag legt en vecht hij voor persoonlijke vrijheid. Ook verschuift hij de vraag van wat goed of slecht gedrag is naar de vraag onder welke omstandigheden normen en waarden van een samenleving de persoonlijke vrijheid van het individu mogen inperken.

Mill waarschuwt voor een sociale tirannie die de ziel van het individu tot slaaf maakt.

Ursula Engel:

Ursula Engel is Zwitserse, opgeleid tot grafisch ontwerper aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Zij is documentairemaakster en medeoprichter van het filmproductiebedrijf Smoke Signal Projects, waarmee ze verschillende documentaires geproduceerd heeft waaronder Beijing, Beijing (2004), In Between There Were Cities (2005) en I Want to Grow Old in China (uitgezonden door Omroep Max, augustus 2008).

1266 / Laatst gewijzigd: 20-Jan-2010

logo

W139/reading #6: John Stuart Mill

27 oktober 2009
Aanvang: 20:00

Toegang: 50 euro

W139
Warmoesstraat 139
Amsterdam
T: 020-6229434
Reserveren: http://w139.nl/nl/w139-leesgroepen
E: reading@w139.nl
website