Diabetes wordt epidemisch

maandag 12 oktober 2009

Door leefstijlveranderingen neemt het aantal mensen met overgewicht en diabetes mellitus type 2 wereldwijd sterk toe. Het aantal mensen dat lijdt aan de invaliderende, bij diabetes behorende complicaties van hart en bloedvaten stijgt eveneens, net als het aantal kinderen met diabetes. De ziekte bekort de levensverwachting.

Michaela Diamant in Rode Hoed-Wetenschapscafé

Verzekeraars en overheid zien de epidemie op zich af komen en proberen tijdig maatregelen te nemen. Zorgverleners trachten de diabeteszorg zo efficiënt mogelijk in te richten; dit bevordert geneeskunde gebaseerd op protocollen, en bedreigt een persoonlijke behandeling. Met de groeiende kosten voor de maatschappij worden vragen actueel over eigen verantwoordelijkheid voor eet- en beweeggedrag: is gedrag wel of niet een uiting van de ziekte? Kunnen wij er zelf iets aan doen, of moeten we ons genetisch materiaal de schuld geven? Op dit moment kan de wetenschap deze vragen niet eenduidig beantwoorden. Dus duurt ook de discussie voort.

Michaela Diamant is hoogleraar Diabetologie aan het Diabetescentrum/VUmc.

Moderator: Simon Rozendaal (wetenschapsjournalist Elsevier).

Cafébezoekers krijgen ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Over het Wetenschapscafé

Wetenschappelijk verantwoord uitgaan, elke maand met een andere hooggeleerde barkeeper. De opzet van het Wetenschapscafé is eenvoudig en informeel, inhoudelijk van een hoog niveau, maar zeer publieksvriendelijk gebracht en op publieksinformatie gericht. Een wetenschapper houdt een boeiend betoog over de nieuwste ontwikkelingen op zijn vakgebied en gaat daarna in gesprek met het publiek, de ‘cafébezoekers’.
De frequentie van het Wetenschapscafé is maandelijks.

1254 / Laatst gewijzigd: 29-Sep-2009

logo

Rode Hoed-Wetenschapscafé

12 oktober 2009
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: € 3 via website; € 4 aan de zaal

De Rode Hoed
Keizersgracht 102
Amsterdam
T: 020-6385606
Reserveren: Kaartverkoop online via www.rodehoed.nl
E: rodehoed@rodehoed.nl
website


Organisatie:
Het Wetenschapscafé is een initiatief van De Rode Hoed, i.s.m. prof.dr. G.J.B. van Ommen (CMSB), artsenwebsite Care4Cure, VU medisch centrum-VU podium, en wordt mede mogelijk gemaakt door GlaxoSmithKline, AMC-UvA, Leids Universitair Medisch Centrum, Centre for Society and Genomics, Netherlands Genomics Initiative, BIOKÉ, Merck Sharp & Dohme (MSD), Schering-Plough.