Hoe beelden en woorden onze wereld kleuren

woensdag 23 september 2009

Op woensdag 23 september zal Onbegane Grond de maandelijkse avonden in Meneer de Wit vervolgen met een thema-avond met twee interessante gasten.

De buurman, z'n ex en de eigenaar van de wasserette

Allereerst presenteert onafhankelijk fotograaf en filmmaker Maarten Tromp zijn fotodocument

Hoe beelden en woorden onze wereld kleuren

Filosoof Ronald Hünneman vervolgt na de pauze met een intrigerende lezing over het onderwerp Hoe beelden en woorden onze wereld kleuren, waarin hij ingaat op de onontkoombare vorming en vervorming van de wereld om ons heen en het noodzakelijke, maar bijna onmogelijke verzet daartegen.

Hierna volgt een discussie met het publiek.

Over OBG

Onbegane Grond is een cultureel platform voor breed geïnteresseerden waarop maandelijks thema-avonden worden georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen. Verschillende gasten uit de kunst, literatuur, wetenschap, film, fotografie, etc. gaan in woord en beeld in op het thema dat die avond centraal staat. Onbegane Grond is elke keer anders maar brengt altijd interessante mensen bij elkaar.

1249 / Laatst gewijzigd: 19-Nov-2009

Onbegane Grond

23 september 2009
Aanvang: 20:00

Toegang: 5 euro

Meneer de Wit
Postjesweg 2
Amsterdam
E: onbeganegrond@gmail.com
website


Organisatie:
Onbegane Grond