Opname

woensdag 16 september 2009

VU medisch centrum organiseert dit jaar wederom het symposium Literatuur en geneeskunde. Thema dit jaar is' Opname’, ziek tussen vier muren. Tijdens dit symposium staat de bijzondere relatie tussen literatuur en geneeskunde centraal.

Tijdens het symposium zal het eerste exemplaar van het boek ‘Opname’ uitgereikt worden aan Sander Simons. De publiekslezing wordt dit jaar uitgesproken door Sjaak van der Geest, emeritus hoogleraar medische antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Het muzikale intermezzo wordt verzorgd door Corrie van Binsbergen in samenwerking met de dichter Ingmar Heytze.

dagvoorzitter: John Jansen van Galen
speciale gast: dominee Gremdaat

1245 / Laatst gewijzigd: 16-Sep-2009

Literatuur en geneeskunde

16 september 2009
Aanvang: 13.30 - 17.00

Toegang: gratis

VU medisch centrum, Amstelzaal
De Boelelaan 1117
Amsterdam
T: 020-444 3444
Reserveren: communicatie@vumc.nl
F. 020-4443450
E: communicatie@vumc.nl
website


Organisatie:
dienst communicatie VU medisch centrum