Prof. dr. Desiree Verweij: Engagement en strijd

dinsdag 3 november 2009

De kunst van het leven is niet in formules te vatten die je maar één keer hoeft te horen. Levenskunst is praktisch en vraagt om aandacht, opmerkzaamheid en handelen, niet om regeltjes en voorschriften. Oefenen is de rode draad. Dat zal ook blijken uit de lezingen in dit programma.

Prof. dr. Desiree Verweij

Désirée Verweij is hoogleraar Filosofie en Ethiek aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in Breda en tevens hoogleraar Normatieve en Beleidsmatige Dilemma’s van Multilaterale Vredesoperaties aan het Centre for International Conflict Analysis and Management (CICAM) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar onderzoek betreft zowel de fundamentele als toegepaste ethiek, in het bijzonder ethiek van de militaire praktijk op individueel, organisatorisch en politiek niveau.

De Serie

Zodra we het over levenskunst hebben, dreigen er twee valkuilen. Het is makkelijk om terug te grijpen op voorgeschreven leefregels of boeken als Verander je leven in tien stappen. Alsof het geheim van een succesvol leven zich een-twee-drie laat ontrafelen. De andere valkuil is zweverigheid. Voor de wetenschappers die aan het woord komen in dit programma, staat voorop dat ideeën niet alleen mooi moeten zijn, maar ook toepasbaar in het dagelijks leven. Thuis, op het werk en in vriendschappen met anderen. Ze streven naar een denkwijze die consequent en doordacht is. Voor het goede leven zijn geen wetten, maar dat betekent niet dat er niets over te zeggen is.
In de lezingen overstijgen de sprekers periodes en stromingen en laten ze constanten zien in het denken over het goede leven, en de verschillende gedaanten die dit aanneemt. Van de oosterse wijsheid en de klassieke oudheid tot moderne levensverhalen. Van de vraag hoe je omgaat met emoties, tot je plaats in de wereld en je relatie met anderen. Levenskunst is hard werken, maar oefening baart kunst.

1241 / Laatst gewijzigd: 13-Aug-2009

Oefening Baart Kunst - Lezingen

Laatste in de serie

3 november 2009
Aanvang: 20.00-21.30 uur

Toegang: gratis

Academiegebouw, Utrecht
Domplein 29
Utrecht
T: 030 2532436
E: info@sg.uu.nl
website


Laatste uit de serie, van Levenskunst volgen er nog wel een paar

Organisatie:
Studium Generale