Drs. Miriam van Reijen: Filosoferen over emoties, ik denk dus ik voel

dinsdag 20 oktober 2009

De kunst van het leven is niet in formules te vatten die je maar één keer hoeft te horen. Levenskunst is praktisch en vraagt om aandacht, opmerkzaamheid en handelen, niet om regeltjes en voorschriften. Oefenen is de rode draad. Dat zal ook blijken uit de lezingen in dit programma.

Drs. Miriam van Reijen: Filosoferen over emoties, ik denk dus ik voel

Miriam van Reijen (1946) is afgestudeerd in de sociale filosofie, ethiek en cultuur- en godsdienstsociologie. Van 1973 tot 1985 was zij onder andere wetenschappelijk medewerker filosofie aan de Medische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen en docent aan diverse beroepsopleidingen voor maatschappelijk werkers en architecten. Na een verblijf van zes jaar in Nicaragua woont en werkt zij sinds 1990 weer in Breda.

Momenteel is zij werkzaam als docent filosofie en ethiek aan de Academie voor Sociale Studies van de Avans Hogeschool in Breda. Daarnaast houdt zij zich de laatste jaren intensief bezig met Spinoza; in het bijzonder met zijn theorie over de passies en met zijn politieke filosofie, waarover zij een proefschrift schrijft. Tevens geeft zij workshops en cursussen, waaronder Filosoferen over emoties, Filosoferen over de goede keuze, Filosofie als levenskunst, onder andere aan de Senioren Academie Brabant (HOVO) van de Universiteit van Tilburg en aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden. Zij is voorzitter van de Vereniging voor Filosofie Onderwijs (VFO) en bestuurslid van de Vereniging Het Spinozahuis. In 1995 kwam haar boek Filosoferen over emoties(Nelissen) uit. Van oktober 1998 tot oktober 2008 had zij een Filosofisch Café in Breda.

De Serie

Zodra we het over levenskunst hebben, dreigen er twee valkuilen. Het is makkelijk om terug te grijpen op voorgeschreven leefregels of boeken als Verander je leven in tien stappen. Alsof het geheim van een succesvol leven zich een-twee-drie laat ontrafelen. De andere valkuil is zweverigheid. Voor de wetenschappers die aan het woord komen in dit programma, staat voorop dat ideeën niet alleen mooi moeten zijn, maar ook toepasbaar in het dagelijks leven. Thuis, op het werk en in vriendschappen met anderen. Ze streven naar een denkwijze die consequent en doordacht is. Voor het goede leven zijn geen wetten, maar dat betekent niet dat er niets over te zeggen is.
In de lezingen overstijgen de sprekers periodes en stromingen en laten ze constanten zien in het denken over het goede leven, en de verschillende gedaanten die dit aanneemt. Van de oosterse wijsheid en de klassieke oudheid tot moderne levensverhalen. Van de vraag hoe je omgaat met emoties, tot je plaats in de wereld en je relatie met anderen. Levenskunst is hard werken, maar oefening baart kunst.

1239 / Laatst gewijzigd: 13-Aug-2009

Oefening Baart Kunst - Lezingen

20 oktober 2009
Aanvang: 20.00-21.30 uur

Toegang: Gratis

Academiegebouw, Utrecht
Domplein 29
Utrecht
T: 030 2532436
E: info@sg.uu.nl
website


Organisatie:
Studium Generale