Klassieke Deugden - Paul van Tongeren

dinsdag 22 september 2009

De kunst van het leven is niet in formules te vatten die je maar n keer hoeft te horen. Levenskunst is praktisch en vraagt om aandacht, opmerkzaamheid en handelen, niet om regeltjes en voorschriften. Oefenen is de rode draad. Dat zal ook blijken uit de lezingen in dit programma.

Paul van Tongeren: Klassieke Deugden

Paul van Tongeren (1950) studeerde Theologie en Filosofie in Utrecht en Leuven. Hij promoveerde in Leuven op een proefschrift over de moraal van Nietzsches moraalkritiek. Sinds 1993 is hij hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Radboud Universiteit Nijmegen en sinds 2002 is hij buitengewoon hoogleraar Ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds 2006 is hij bovendien wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Ethiek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Van Tongeren leidt de Nietzsche Research Group, die werkt aan een woordenboek bij Nietzsches werken. Hiernaast doet hij onderzoek naar de betekenis van Nietzsches praktische filosofie. Van Tongeren schrijft wetenschaps- en vakpublicaties over deugden zoals o.a. Deugdethiek in discussie. Filosofie & Praktijk, 26(3), 66-78, (2005).

De serie

Zodra we het over levenskunst hebben, dreigen er twee valkuilen. Het is makkelijk om terug te grijpen op voorgeschreven leefregels of boeken als Verander je leven in tien stappen. Alsof het geheim van een succesvol leven zich een-twee-drie laat ontrafelen. De andere valkuil is zweverigheid. Voor de wetenschappers die aan het woord komen in dit programma, staat voorop dat ideen niet alleen mooi moeten zijn, maar ook toepasbaar in het dagelijks leven. Thuis, op het werk en in vriendschappen met anderen. Ze streven naar een denkwijze die consequent en doordacht is. Voor het goede leven zijn geen wetten, maar dat betekent niet dat er niets over te zeggen is.
In de lezingen overstijgen de sprekers periodes en stromingen en laten ze constanten zien in het denken over het goede leven, en de verschillende gedaanten die dit aanneemt. Van de oosterse wijsheid en de klassieke oudheid tot moderne levensverhalen. Van de vraag hoe je omgaat met emoties, tot je plaats in de wereld en je relatie met anderen. Levenskunst is hard werken, maar oefening baart kunst.

1234 / Laatst gewijzigd: 13-Aug-2009

Oefening Baart Kunst - Lezingen

Elke week

22 september 2009
Aanvang: 20.00-21.30 uur

Toegang: Gratis

Academiegebouw, Universiteit Utrecht, Domplein 29, Utrecht
Domplein 29
Utrecht
T: 030 2532436
E: info@sg.uu.nl
website


Rest van de serie plaatsen we ook, er komt dus nog meer..

Organisatie:
Studium Generale