Levinas: Totaliteit en Oneindigheid

woensdag 13 februari 2013

In 5 bijeenkomsten zullen we het boek van Emmanuel Levinas (1906 – 1995) lezen en bespreken dat beschouwd wordt als een van zijn hoofdwerken en dat aan het denken over ethiek een nieuwe wending gaf.
Begeleiding: drs Dries Boele

Levinas

Levinas is de denker over de ander, oneindigheid en de betekenis van sociale relaties. Wie is de ander voor mij en wat zijn de implicaties daarvan voor het denken over mens, wereld en transcendentie? Deze vraag lijkt Levinas tot centrum van zijn filosofie te hebben gemaakt. In de ontmoeting met de ander kunnen we het bestaan als gerechtvaardigd ervaren. Ook roept het gelaat van de ander op tot moreel handelen. Levinas verdedigt de subjectiviteit, het `onherleidbare geheim dat het innerlijk bewoont’ (zoals het in een inleiding op zijn denken wordt genoemd). De mens is meer dan alleen een streven naar geluk.

Onderzoeksgroep

Met nadruk zij gezegd dat het geen cursus betreft, maar een onderzoeksgroep. De besprekingen zijn gebaseerd op gelezen tekst. Levinas staat niet bekend om zijn toegankelijke stijl. Het zal dus de nodige inspanning vergen om het te lezen.

Achterflap:

Levinas laat in Totaliteit en Oneindigheid (1961) zien waarom en hoe de ethiek niet afhankelijk is van een mens als 'ik' maar van de soms lastige ontmoeting met de ander, de medemens, die als het ware intervenieert in ieders leven. Deze oneindige ander breekt in op de totaliteit van het 'ik'. Rechtvaardigheid, barmhartigheid, respect, compassie, betrouwbaarheid, al deze ethische waarden zijn geen zaken die de mens uit zichzelf 'doet', maar ze vormen een antwoord op de verschijning, telkens weer, van een andere mens. Levinas concretiseert deze verschijning onder meer door een fenomenologische analyse uit te voeren van wat er gebeurt wanneer we met het gezicht van de ander geconfronteerd worden. De weerloosheid van dit andere gelaat daagt uit het eigen bestaan te vergeten, zijn geslotenheid open te breken: zo doet het gezicht van de ander een beroep op de verantwoordelijkheid.

Deze onderzoeksgroep:

We komen één keer in de drie à vier weken bijeen. Van de deelnemers wordt een actieve deelname verwacht en de bereidheid om zich te verdiepen in het onderwerp. Het is geen gemakkelijke lectuur. Moeilijkheden met de tekst en discussiepunten zullen tijdens de bijeenkomsten aan de orde komen. Elke avond is er ook de gelegenheid voor een deelnemer om een eigen bijdrage te leveren.

Data: 5 woensdagavonden (drie- à vierwekelijks): 13 februari, 6 en 27 maart, 17 april en 15 mei 2013
Aanvang: 20.00 uur.
Kosten voor deelname: 40 euro
Deelname: vooraf opgeven (beperkt aantal deelnemers).
Locatie: Hotel de Filosoof, Anna Vondelstraat 6, Amsterdam
Organisatie en begeleiding: drs Dries Boele (http://home.kpn.nl/boele097 )
Huiswerk: Per keer zullen we zo’n 70 pagina’s bespreken.
Aanschaffen: Emmanuel Levinas, Totaliteit en Oneindigheid. Essay over de exterioriteit. Vertaling: Theo de Boer en Chris Bremmers

Voor meer informatie, kijk op:

Over de onderzoeksgroepen:

Naast leesgroepen, organiseer ik af en toe een onderzoeksgroep. Hierin gaan we dieper in op een thema of denker. De nadruk ligt op hedendaagse verschijnselen en vragen. Hoofdvraag is: hoe onze tijd te begrijpen? Welk denken stelt in staat om de wereld van nu te begrijpen? En: hoe verandert onze tijd het denken over mens en wereld? Daarbij kiezen we telkens een andere invalshoek.

1226 / Laatst gewijzigd: 21-Jan-2013

logo

Onderzoeksgroep

5 woensdagavonden (om de drie à vier weken)

13 februari 2013
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 40 euro (5 bijeenkomsten)

Hotel de Filosoof
Hotel de Filosoof, Anna Vondelstraat 6
Amsterdam
T: 020-6867330
Reserveren: Stuur een mail naar driesboele@wxs.nl (beperkt aantal deelnemers)
E: driesboele@wxs.nl
website


Voor een nieuwsbrief over komende leesgroepen, cursussen 'filosofie van de levenskunst' en andere filosofische activiteiten, stuur een mail, o.v.v. `filo-café': driesboele@wxs.nl

Organisatie:
Organisatie en gespreksleiding: Drs. Dries Boele.