Filosofische vakanties in Frankrijk en Nederland, zomer 2011

zondag 27 maart 2011

Van 13.00 – 15.00 uur: informatiemiddag (inloop) voor wie denkt aan een combinatie van cursus en vakantie. Cursussen:
. week 27: Levenskunst, opgeruimd gemoed en de spelende mens (Zuid-Frankrijk)
. week 31: Opgeruimd gemoed. Filosofen over een ideaal van levenskunst (ISVW, Leusden)
Docent: drs Dries Boele

week 27: Levenskunst, opgeruimd gemoed en de spelende mens

De mens is ‘het minst vastgestelde dier’: onze ontwikkeling houdt niet op bij de volwassenwording. We kunnen ons verder ontplooien, maar in welke richting? Wie willen we worden? Wat zijn idealen om na te streven? En wat is daarvoor nodig?
In deze cursus komen denkers aan het woord over idealen van levenskunst. Met name opgeruimd gemoed en de spelende mens. ‘Opgeruimd gemoed’ vat een streven samen dat is terug te vinden bij diverse filosofen en tradities. We onderzoeken de opvattingen en de oefeningen van Epicurus, Stoa en Boeddhisme. Wat zagen zij als de belangrijkste verstoringen van het gemoed? Hoe kan het ‘bezette’ gemoed worden ontruimd? En waar is het goed voor, om te streven naar een opgeruimd gemoed?
Met Sloterdijk zullen we kijken naar een oude traditie die humor zag (en praktiseerde) als belangrijkste geneesmiddel voor vertroebelde geesten: de Cynici. Ook zullen we psycholoog aan het woord laten, Rogers, over de ‘volledig functionerende persoon’.
Verder zullen we aandacht besteden aan de Homo ludens, de spelende mens (Schiller en Huizinga). In het spelen ontsnapt de mens aan de opdelingen van het moderne leven en ervaart hij zich opnieuw als een geheel.

De cursus heeft het karakter van een workshop. We zullen teksten lezen en bespreken, en een koppeling maken met de eigen ervaring.

Docent: drs Dries Boele
Organisatie: Ariadne
Plaats: Artigues (niet ver van Aix-en-Provence, Zuid-Frankrijk)
Kijk voor meer informatie/ inschrijven: http://la-chenaie.fr

week 31: Opgeruimd gemoed. Filosofen over een ideaal van levenskunst

Wanneer noem je een leven mooi of goed? Welke levenshouding is nastrevenswaard? En wat kun je er zelf aan doen?
Levenskunst kent een lange en gevarieerde geschiedenis. Een aantal van deze tradities heeft theorieën, spirituele oefeningen en meditatieve praktijken ontwikkeld met het doel om het gemoed op te ruimen of te vrijwaren van verstoring. Een opgeruimd gemoed is het gemeenschappelijke streven, ook al krijgt het in de verschillende tradities geheel andere namen.
In deze cursus zullen zowel Westerse als Oosterse filosofen en tradities aan het woord komen. Met name: Epicurisme, Stoa, Spinoza, Zen en Taoïsme. Wat zagen zij als de belangrijkste verstoringen van het gemoed? Hoe kan het ‘bezette’ gemoed worden ontruimd? En waar is het goed voor, om te streven naar een opgeruimd gemoed?
Met Sloterdijk zullen we kijken naar een oude traditie die humor zag (en praktiseerde) als belangrijkste geneesmiddel voor vertroebelde geesten: de Cynici. Ook zullen we aandacht besteden aan de Homo ludens, de spelende mens (Schiller). In het spelen ontsnapt de mens aan de opdelingen van het moderne leven en ervaart hij zich opnieuw als een geheel.
Verder zullen we onderzoeken hoe deze idealen eruit zien vanuit hedendaags perspectief. Gelden zij ook voor ons? En hoe wenselijk is het eigenlijk om een opgeruimd gemoed na te streven?
Naast inleidingen op de filosofen, bestaat de cursus uit het lezen en bespreken van teksten en een koppeling met de eigen ervaring.

Docent: drs Dries Boele
Organisatie: ISVW
Kijk voor meer informatie: www.isvw.nl

Over de filosofische vakanties

Voor wie denkt aan een combinatie van filosofie en vakantie zijn er verschillende mogelijkheden, in de zomer: in Frankrijk en in Nederland.
Voor meer informatie over de cursussen, kijk op: http://home.kpn.nl/boele097/filovac.html

1194 / Laatst gewijzigd: 23-Feb-2011

logo

Informatiemiddag

27 maart 2011
Aanvang: 13.00 uur

Toegang: gratis

Hotel de Filosoof
Anna Vondelstraat 6
Amsterdam
T: 020-6867330
E: driesboele@wxs.nl
website


Voor informatie over filosofische activiteiten en plaatsing op e-maillijst: driesboele@wxs.nl

Organisatie:
Drs. Dries Boele.