Liefde en afstand

vrijdag 5 juni 2009

“L'amour, c'est donner quelque chose qu'on n'a pas”, zo luidt de beroemde uitspraak van psychoanalyticus Jacques Lacan. Lacan noemt de liefde twaalf jaar later in zijn seminarie Encore “ce qui supplée au rapport sexuel” – de relatie die hij eerder met de kwalificatie 'non-existent' had geproblematiseerd. Op 5 juni wil Perdu ruimte bieden voor het bespreken van de afstand die de bovenstaande paradox veronderstelt - vanuit de filosofie, de psychoanalyse en de literatuur.

Dominiek Hoens over Alain Badiou en de psychoanalyse

De Gentse filosoof Dominiek Hoens publiceerde over de behandeling van liefde bij Lacan en Badiou. Alain Badiou formuleerde in twee stukken (Qu'est-ce que l'amour en La scène du Deux) een wijsgerige reconstructie van de liefde die zich enerzijds afzet tegen drie door hem geïdentificeerde schema's en tegelijkertijd voortborduurt op een daarvan, het lacaniaanse: “Liefde is geen emotionele toestand, ze is niet te herleiden tot bepaalde evolutionaire mechanismen en evenmin een effect van socio-culturele wetten of wetmatigheden. Liefde is militant denken: geen conceptuele analyse en geen uitgezuiverde logische analyse maar een denken dat wezenlijk anti-filosofisch is omdat het het verondersteld beschikbare weten uitdaagt en ter discussie stelt”, schrijft Hoens over Badious liefdesfilosofie in het artikel Love Will Tear Us Apart, gepubliceerd in Yang 1.2004. Liefde vertegenwoordigt voor Badiou een moment van waarheid. Dominiek Hoens zal verslag doen van zijn onderzoek, waarin hij onder meer in zal gaan op de scheiding tussen waarheid en weten die aan een dergelijke positie ten grondslag ligt.

Jelle Koopmans over Jaufré Rudel

Na deze theoretische fundering zal er aandacht zijn voor de plaats die de afstand in een liefdesverhouding inneemt in de literatuur. Jelle Koopmans, verbonden aan de leerstoelgroep Frans aan de Universiteit van Amsterdam, zal een licht werpen op het wonderbaarlijk moment waarop de troubadour Jaufré Rudel in de 12e eeuw de 'amor de lonh' in de literatuur introduceert.

J.Z. Herrenberg - experimenteel proza

Ter afsluiting zal J.Z. Herrenberg na een reeks gedichten, zijn hartverscheurende verhaal Love Is Here voorlezen, dat later in de maand wordt gepubliceerd in het tijdschrift DWB.

1192 / Laatst gewijzigd: 26-Mei-2009

Liefde en afstand

5 juni 2009
Aanvang: 20:30 (20:00 open)

Toegang: 6/5 (65+, student, vriend)

Perdu
Kloveniersburgwal 86
Amsterdam
T: 0204220542
website


Organisatie:
Stichting Perdu