Boeddhisme voor denkers, en het sublieme

donderdag 7 mei 2015

In deze leesgroep onderzoeken we boeddhisme vanuit filosofische invalshoek. Dat doen we door twee teksten te lezen en te bespreken: ‘Boeddhisme voor denkers’ en ‘Verzen uit het midden. Een verkenning van het sublieme’. De eerste tekst onderzoekt de vraag wat boeddhistische opvattingen voor ons westerlingen zouden kunnen betekenen. In de tweede tekst wordt een belangrijk denker uit de boeddhistische traditie ten tonele gevoerd: Nagarjuna. ‘Verzen uit het midden’ is een klassieke en invloedrijke tekst. Hij wordt ingeleid en geïnterpreteerd door Stephen Bachelor.
Begeleiding: drs Dries Boele

van de achterflap:

‘Boeddhisme voor denkers’:
Hoe kan het boeddhistische gedachtegoed de westerse geest verrijken? Over die vraag buigen zich Han de Wit (1944), éminence grise van het Nederlandse boeddhisme, en de jonge filosoof en historicus Jeroen Hopster (1987). Ze onderzoeken thema’s zoals schijn en werkelijkheid, het ‘Ik’ als illusie, verlichting, en innerlijke ervaring als bron van kennis. Die ervaring speelt in het Westen bijna geen rol meer, maar is voor boeddhisten juist belangrijk en een schatkamer voor levenskunst.

En:

‘Verzen uit het midden. Een verkenning van het sublieme’:
Batchelor heeft de Verzen uit het midden zo vertaald dat de tijdloze inzichten van Nagarjuna tot leven komen voor een hedendaagse lezer. In plaats van het werk te beschouwen als een uiteenzetting over de boeddhistische leer of filosofie behandelt hij de tekst als een koan uit de zentraditie, die je een besef van het ultieme geeft door met kracht gevestigde meningen over jezelf en de wereld onderuit te halen.
Verzen uit het midden begint met een uitgebreide inleiding, waarin Nagarjuna's veelal verkeerd begrepen kernbegrip 'leegte' in het bredere verband van boeddhistische, taoïstische en westerse tradities wordt geplaatst en waarin een hedendaagse interpretatie van Nagarjuna's gedachten wordt geboden. Op deze inleiding volgt dan de poëtische vertaling van de Tibetaanse versie van de Verzen uit het midden.

leesgroep:

Begeleiding: drs Dries Boele
Data: 4 donderdagavonden (achtereenvolgend): vanaf 7 mei 2015
Kosten voor deelname: 36 euro (incl kopieën van extra tekst)
Voor meer informatie over leesgroepen, kijk op:

Aanschaffen: Han de Wit en Jeroen Hopster, Boeddhisme voor denkers. 2014. Uitgeverij Ten Have. (Kost: 13,99)
Deelname aan leesgroep: vooraf opgeven (beperkt aantal deelnemers). Stuur mail naar: driesboele@wxs.nl
Huiswerk: Per keer zullen we ca 50 pagina's bespreken.

Over de leesgroepen

Gedurende enkele weken wordt in etappes een boek besproken dat door de deelnemers thuis is gelezen. We bespreken verhelderingskwesties en discussiepunten n.a.v. het gelezen gedeelte. De samenstelling van de leesgroep wisselt per boek. Er is geen voorkennis vereist. Wel kan enig doorzettingsvermogen nodig zijn. Een leesgroep: een goede gelegenheid om intellectueel bij te tanken, iets wijzer te worden over mens en wereld, en belangwekkende teksten die je in je eentje niet zo snel zou (uit)lezen met elkaar te bespreken.
Sinds januari 2001 zijn er leesgroepen geweest over boeken van o.a. Aristoteles, Foucault, Huntington, Kant, Arendt, Nussbaum, Epiktetos, Spinoza, Montaigne, Hegel, Sartre, Deleuze, Nussbaum, Hadot, Schopenhauer, Houellebecq, Bataille, Darwin, Wittgenstein, Derrida, Machiavelli, Kierkegaard, Taylor, Marcus Aurelius, Badiou, Dennett, Zhuang Zi, Buber, Augustinus, James, Irigaray, Levinas, Plato, Boeddha, Scruton, Gray, Dogen, Damasio, Meister Eckhart, Nietzsche, Mill, Berlin, Lao Zi, Schiller, Huizinga, Seneca, Sloterdijk, De Botton, Trungpa, De Waal, Camus, Rousseau, Freud, Confucius, Heidegger, Gadamer en Gabriel.

1190 / Laatst gewijzigd: 17-Apr-2015

logo

Leesgroep

4 donderdagavonden (achtereenvolgend): vanaf 21 februari

7 mei 2015
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 36 euro (4 bijeenkomsten, incl kopieën van extra tekst)

Hotel de Filosoof
Hotel de Filosoof, Anna Vondelstraat 6
Amsterdam
T: 020-6867330
Reserveren: Stuur een mail naar driesboele@wxs.nl (beperkt aantal deelnemers)
E: driesboele@wxs.nl
website


Voor een nieuwsbrief over komende leesgroepen, cursussen 'filosofie van de levenskunst' en andere filosofische activiteiten, stuur een mail, o.v.v. `filo-café': driesboele@wxs.nl

Organisatie:
Organisatie en gespreksleiding: Drs. Dries Boele.