De ziel, haar voertuig & de waarde van groen

Felix & Sofie: dinsdag 11 december 2001

Een avond over de waarde van natuur en groen in Nederland, met Dick Koelega en Jozef Keulartz, en een gesprek met A.P. Bos over de (on)sterfelijkheid van de ziel bij Aristoteles.

Hopelijk weer muziek

Ondanks klachten van de buurman hopen we weer muziek te hebben in Felix & Sofie. En anders wordt het een maatschappelijk geëngaarde mime-speler. Ook leuk.

Column Desanne van Brederode

Aristoteles en de Ziel

Interview met A.P. Bos (hoogleraar antieke filosofie aan de VU) over de ziel bij Aristoteles. Volgens Bos heeft men sinds 200 na Christus ten onrechte aangenomen dat Aristoteles van mening was dat de ziel met het lichaam sterft. Dat misverstand leidde tot een misinterpretatie van zijn hele oeuvre, waardoor ook nooit goed is begrepen, hoe groot de invloed van Aristoteles is geweest op de filosofie van de Stoa, op de Kerkvaders en op de Gnostiek. Een misverstand dat Bos herleidt tot een verkeerde interpretatie van één Grieks woordje in De Anima: ‘organikon’. De ziel is ‘instrumenteel’, maar niet ‘organisch’, zoals vóór Bos werd gedacht. Aristoteles zag de ziel als een twee-eenheid die het gehele lichaam regeert. Een stoffelijk lichaam met een onstoffelijke entelechie. Interview: Tiers Bakker.

De waarde van groen

In de strijd om de natuur wordt geschermd met talloze argumenten. Natuur zou een intrinsieke waarde hebben, natuur zou onmisbaar zijn voor de menselijke ontplooiing, natuur zou een door iedereen te delen esthetische waarde bezitten, natuur geeft ons een identiteit, etc. Hoe denken twee denkers in het groen daar nu over, en welke argumentatie zouden ze zelf willen verdedigen. De gasten zijn Dick Koelega, filosoof, verbonden aan Kerk en Wereld en gepromoveerd op het proefschrift "Niet alles van waarde is vervangbaar. Een liberaal perspectief op behoud van natuur en cultuurgoederen in een technologische samenleving", en Jozef Keulartz, hoofddocent Toegepaste Filosofie aan Wageningen Universiteit, auteur van o.a. 'Strijd om de natuur'. Gespreksleiding: Rinus Vermuë

118 / Laatst gewijzigd: 28-nov-2001

Felix & Sofie

iedere tweede dinsdag van de maand.

11 december 2001
Aanvang: ca. 19.45 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam

Organisatie: Stichting An Sich i.s.m. de Faculteit Wijsbegeerte van de VU, de afdeling Filosofie van de UvA, Filosofie Magazine en Felix Meritis.Felix & Sofie wordt financieel ondersteund door hun donateurs, de VU Boekhandel en het Schipholfonds.


Boeken bij dit programma

Bestel ze on line en krijg ze voor €1,95 extra per zending thuisbezorgd.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)


Jonathan Barnes: Aristoteles


Abraham P. Bos: De ziel en haar voertuig


A.P. Bos: In de greep van de Titanen


Gerben Groenewoud, A.P. Bos e.a.: Tussen de regels van de filosofie


Bjørn Lomborg: The Skeptical Environmentalist


Benedictus de Spinoza: Ethica