De Europese verkiezingen, een keuze tussen links of rechts?

donderdag 28 mei 2009

Het kan haast niet anders of deze Europese verkiezingen zullen beďnvloed worden door de kredietcrisis en het einde van het ongeclausuleerde vertrouwen in de vrije kapitaalmarkt. Tekent er zich een links en een rechts af?

De overheid lijkt weer aan betekenis te winnen, nadat decennia privatisering en liberalisering bon ton waren. Of doemt dan toch het schrikbeeld van de staatsgebonden economie op? Sceptici van de Europese integratie vinden we ook wel onder degenen die de Europese Unie toch vooral als een neoliberaal project beschouwen, ofwel als een markt zonder staat. Het komt bij de keuze nu aan op het verschil tussen de staat aan de macht, of de markt aan de macht, met alle nuances die daartussen zitten. De keuze die de kiezer gaat maken doet er dus toe!
Welke kant moet de Europese integratie op? Ofwel streven naar een meer statelijk Europa, met als ideaal uiteindelijk een federaal Europa? Ofwel streven naar een krachtig Europees toezicht op de kapitaalmarkt, met behoud en uitbreiding van de vrije en geliberaliseerde handelsmarkt? Ofwel streven naar minder bemoeienis van Europa met de lidstaten dat wil zeggen naar meer nationalisme en protectionisme? Welke feitelijke democratische mogelijkheid heeft de (Nederlandse) burger om invloed uit te oefenen op de richting die zijn voorkeur heeft? En hoe zien de diverse Europese partijen de positie van de burger hierin?
In een debat, dat precies een week voor de verkiezingen op 4 juni plaatsvindt, zullen we deze discussie voeren aan de hand van een aantal onderwerpen die wij de kandidaten van de diverse politieke partijen zullen voorleggen. Zoals de uitbreiding van de EU (met o.a. Kroatië, Turkije), het 'buitenland' beleid van de EU en de (on)wenselijkheid van een eigen Europese defensie, de eco-agenda van de EU met als hoofdpunt het grondstoffenbeleid, de europeanisering van het strafrecht met zijn voors en tegens, en de status van de Europese verzorgingsstaat.
Deelnemers aan de discussie zijn Emine Bozkurt (PvdA), Niels Jongerius (SP), Ingrid de Caljuwé (VVD), Rena Netjes (CDA), Natasja Oerlemans (Partij voor de Dieren), GroenLinks, Christen Unie en PVV (ovb). Ook de aanwezigen in de zaal zullen in het debat worden betrokken.

1174

logo

Café Europa

28 mei 2009
Aanvang: 20 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam
T: 020 626 23 21
Reserveren: via de website van Dare2Connect
F. 020 924 93 68
E: receptie@felix.meritis.nl
website