Vincent en de kunst van het leven - lezing door prof. dr. Anton Wessels

23 april 2009

Van professor dr. Anton Wessels, emeritus hoogleraar godsdienstwetenschap VU, verschijnt deze week het boek Het Evangelie volgens Vincent van Gogh.

Inhoud

Prof. Wessels onderzocht de mogelijkheid om een Van Gogh-Bijbel samen te stellen. Voor schilders als Rembrandt en Marc Chagall ligt dat voor de hand omdat zij beiden talloze illustraties bij de Bijbel hebben gemaakt. Maar voor Van Gogh is dat niet zo vanzelfsprekend omdat hij slechts enkele voorstellingen heeft gemaakt die men Bijbelse illustraties kan noemen, zoals De barmhartige Samaritaan, De opwekking van Lazarus en De Pietà (Maria met de dode Jezus op haar schoot).

Het was Vincent in zijn werk om iets anders en meer te doen. Hij wilde niet de Bijbel illustreren doch in zijn kunst uitdrukking geven aan ‘het geloofsleven, waarvan de Bijbel getuigt’.

In deze lezing wordt ‘Het Evangelie volgens Vincent van Gogh’ gepresenteerd aan de hand van drie aan hemzelf ontleende thema’s: Droefheid en blijdschap, Duisternis en Licht en De kunst van het leven, die ook de onderverdeling van het boek vormen.

De afbeeldingen, tekeningen en schilderijen in dit boek zijn steeds voorzien van uitleg. Soms brengt Wessels ze in verband met teksten uit de Bijbel, maar vooral citeert hij Van Goghs eigen tekst en uitleg. Het evangelie volgens Vincent van Gogh toont aan hoezeer Van Gogh in gesprek is geweest met en geïnspireerd werd door zijn ‘medepelgrims op weg’.

Programma

19.45 Inloop met koffie en thee
19.55 welkom
20.00 lezing door Anton Wessels
21.00 vragen en reacties
21.20 borrel

1167 / Laatst gewijzigd: 16-Apr-2009

Kirchner-cafe

23 april 2009
Aanvang: 19.45

Toegang: gratis

Ignatiushuis
Beulingstraat 11
Amsterdam
T: 0206244449
Reserveren: RSVP via E: cafe@boekhandelkirchner.nl
website


Organisatie:
Boekhandel Kirchner