Tussen Oswald Egger en Johann Georg Hamann

dinsdag 28 april 2009

Twee jaar geleden publiceerde de bijzondere Zuidtiroolse dichter Oswald Egger een tekst, een soort poëtische lezing, getiteld ‘Ich sehe mich schon nicht sprechen – Priameln aus Hamann’, waarin hij een gesprek aangaat met fragmenten uit het werk van Johann Georg Hamann. Deze avond, georganiseerd door Stichting Perdu wil een introductie bieden tot het werk van beide onbekende genieën.

Programma

Het doel van deze avond is drieledig, al zullen alle drie aspecten tijdens de avond op elkaar in grijpen. De avond biedt behalve een introductie op het in Nederland vrijwel onbekende werk van deze grote dichter ook een poëtische kijk op het spannende en nog altijd problematische denken van Hamann. Ten derde wordt de relatie tussen deze twee obscure grootheden belicht; Eggers genegenheid jegens Hamanns denken, de ruimte waarin deze twee zich bevinden en de ruimte – of lijn – tussen hen.

Oswald Egger zal zelf aanwezig zijn om de bovengenoemde lezing uit te spreken. Componist Antoine Beuger werkte veel samen met Oswald Egger. Hij zal in een lezing ingaan op Eggers werk en diens relatie tot Hamann. Ten slotte zal Oswald Egger enkele van zijn gedichten voordragen, onder muzikale begeleiding van Antoine Beuger (fluit) en Taylan Susam (klarinet) binnen een compositie van Taylan Susam.

Citaat: J.G. Hamann, uit: Aesthetica in nuce

Rede, daß ich Dich sehe! Dieser Wunsch wurde durch die Schöpfung erfüllt, die eine Rede an die Kreatur durch die Kreatur ist; denn ein Tag sagts dem andern, und eine Nacht thuts kund der andern.

Citaat: Oswald Egger, uit: Nichts, das ist

In der Frühsonne schon von Unwogen, über
Kaltwalzfarben-die der Werder Uferböschungs-
schraffen Dunststufen Holm-wart Graben-
gitter im Pfahlen.

1162 / Laatst gewijzigd: 07-Apr-2009

Rede, daß ich Dich sehe

28 april 2009
Aanvang: 20:30

Toegang: € 6 (5 met o.m. vriendenpas)

Perdu
Kloveniersburgwal 86
Amsterdam
E: perdu@perdu.nl
website


Organisatie:
Stichting Perdu