Leven als ontwerp? Een filosofisch onderzoek

1 t/m 5 september 2014

Wie we zijn en hoe we leven ligt niet vast. Het hangt voor een deel af van wat we er zelf van willen maken. In onze cultuur wordt verwacht dat we onszelf ontplooien en dat we hierdoor zelf onze kansen op een zinvol en gelukkig leven vergroten. Toch zijn er ook kritische kanttekeningen te zetten bij deze verwachtingen. In hoeverre is het (persoonlijke) leven maakbaar dan wel planbaar? Hoe vrij zijn wij om ons leven te veranderen?
Begeleid door Dries Boele en Jan Flameling

Over de cursus:

In het onderzoek fungeert ieders ontwerp van het eigen leven als het uitgangspunt. Aan de hand van opvattingen van de behandelde denkers en een aantal filosofische oefeningen zullen we nadenken over onze verwachtingen en mogelijkheden om het eigen leven vorm te geven. Hoe je leven tot een project te maken? Hoe ziet zo’n leven eruit? Welke doelen stel je je daarbij? En zorgen de opvattingen van de filosofen voor een bijstelling van je eigen ontwerp?

Tijdens het onderzoek worden de opvattingen van de volgende denkers geïntroduceerd en besproken: Nietzsche, Heidegger, Sartre, Foucault en Levinas. Zij belichten elk op een eigen manier de verwachtingen en mogelijkheden van de hedendaagse mens het eigen leven vorm te geven.

Naast de gesprekken die we voeren, zijn er dan ook inleidingen in het werk van de genoemde filosofen, lezen en bespreken we hun teksten en doen we een aantal oefeningen. Alle ‘filosofische input’ wordt echter steeds weer gekoppeld aan de eigen ervaring.

Organisatie etc:

Docenten: drs Dries Boele en drs Jan Flameling
Plaats: Amorgos (Griekenland)
Data: 1 – 5 september 2014 (week 36)
Kosten voor cursus (incl cursusmateriaal): € 470.-
Cursus: 10 dagdelen

Voor meer informatie: tel 020-6867330 (DB) en 020-6936983 (JF)
email: driesboele@wxs.nl en janflameling@upcmail.nl

Website: http://home.kpn.nl/boele097/filovac.html
en http://www.ataraxia-filosofischbureau.nl/seminars/leven_als_ontwerp.html

1155 / Laatst gewijzigd: 25-Mei-2014

logo

Filosofische vakantie

1 t/m 5 september 2014
Aanvang: weekend

Toegang: 470,- (voor cursus, incl cursusmateriaal)

Amorgos (Griekenland)
Amorgos
Griekenland
T: 020-6867330 (DB) en 020-6936983 (JF)
E: driesboele@wxs.nl en janflameling@upcmail.nl
website


Voor informatie over andere filosofische activiteiten (zoals filosofisch café en leesgroepen) en plaatsing op e-maillijst: driesboele@wxs.nl o.v.v. 'nieuwsbrief filo-café'

Organisatie:
Dries Boele en Jan Flameling