Vrijheid van meningsuiting, religie en politiek over 15 jaar?

dinsdag 21 april 2009

De normen- en waardendiscussie, die door minister-president Balkenende werd ingezet is langzaam verschoven naar een nationale identiteitsvraag. Nederland lijkt sterk zoekend naar de wortels van de eigen cultuur. Tegelijkertijd vinden belangrijke maatschappelijke veranderingen plaats: de huidige kredietcrisis brengt veel onzekerheid maar wordt ook gezien als een noodzaak voor structurele verbeteringen.

Spiritualiteit en levensbeschouwing spelen weer een significante rol in een samenleving waarin ook religies niet meer uitsluitend van elkaar worden gescheiden door de grenzen van de verschillende staten. Men moet andere religies tolereren, maar ook het atheďsme en het secularisme, die weer vrijheid van godsdienst moeten erkennen. De godsdienstvrede kan niet meer worden gehandhaafd door de staten: dat zullen de religies tot op grote hoogte zelf moeten doen. In een geglobaliseerde samenleving met veel verschillende bevolkingsgroepen en dus zeer verschillende levensovertuigingen is dat een niet eenvoudige opgave.
Hoe verhoudt de vrijheid van godsdienst zich tot de vrijheid van meningsuiting? Wat is de rol van de media in deze? Moet de overheid religie negeren omdat kerk en staat gescheiden zijn? Of heeft die benadering gefaald zoals Donner stelt? Heeft onze samenleving behoefte aan een gemeenschappelijke morele code, losgekoppeld van religie? Met andere woorden: wat zijn gemeenschappelijke issues om de publieke ruimte van de toekomst te markeren?
Is religie nog een actueel thema in ons publieke domein of moet religie beperkt worden tot het privédomein? Geven we in onze wetgeving andere religies en tradities genoeg ruimte of moet de wetgeving worden aangepast? Wat zijn de internationale ontwikkelingen op deze terreinen en wat betekent dit voor de pluriformiteit in een stad als Amsterdam?
Met o.a.: Sadik Harchaoui (directeur Forum)

1152

logo

I Have a Dream

21 april 2009
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: € 12,50 / € 8,50

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam
T: 020 626 23 21
Reserveren: via de website van Felix Meritis
F. 020 924 93 68
E: receptie@felix.meritis.nl
website


Organisatie:
I Have a Dream... is een gezamenlijk initiatief van Felix Meritis en MEXIT en bestaat uit workshops gedurende de middag gevolgd door een openbare lezing 's avonds over de interculturele samenleving. De serie wordt in september afgesloten met een slotsessie en een essaybundel.