Is er nog iets heilig?

zondag 15 maart 2009

Hoe staat het met het heilige in onze tijd? Moderne cultuur en secularisatie hebben alles gedesacraliseerd, of is dat slechts schijn? Waar is het sacrale nog te vinden, en is het van belang om het in ere te houden?
Gezamenlijk onderzoek met inbreng van o.a. Bataille.
Begeleiding: drs Dries Boele

Begeleiding: drs Dries Boele
Toegang: gratis
Tijd: 15.30 - ca 17.30

Over het Filocafé

Het Filo-café is tweewekelijks: eerste en derde zondag van de maand. Publieke discussies en inleidingen over een ethisch, maatschappelijk of cultureel onderwerp. Het Filo-café bestaat sinds 1994. We doen gezamenlijk onderzoek naar een onderwerp dat ons aangaat. Geen voorkennis vereist. Iedereen is welkom!

1139

logo

Filocafé

Het Filo-café is tweewekelijks: eerste en derde zondag van de maand.

15 maart 2009
Aanvang: 15.30 uur

Toegang: gratis

Hotel de Filosoof
Anna Vondelstraat 6
Amsterdam
T: 020-6867330
E: driesboele@wxs.nl
website


Wie informatie wil ontvangen over het filo-café en andere filosofische activiteiten, stuur voor plaatsing op e-maillijst een mail naar: driesboele@wxs.nl o.v.v. `nieuwsbrief filosofie'.

Organisatie:
Organisatie en gespreksleiding: Drs. Dries Boele.