Populisme als politiek drijfzand

dinsdag 28 april 2009

Fortuyn, Wilders en Verdonk hebben het populisme weer op de politieke en maatschappelijke kaart gezet. Je zou misschien kunnen zeggen dat de moderne politieke mores niet meer zonder kunnen. Maar wat is populisme eigenlijk? Een debat bij het verschijnen van Anton Zijdervelds essay Populisme als politiek drijfzand

De uitdrukking komt van de Romeinse stelling: ‘vox populi, vox dei', oftewel ‘de stem van het volk is de stem van God'. Deze stelling leeft voort in de inmiddels bijna onvermijdelijke wekelijkse opiniepeilingen, die grote invloed blijken te hebben op het beleid van bestuurders en politici. De peilingen fungeren steeds meer als een publieke thermometer. In ons parlementair democratisch systeem kan van werkelijke invloed van de ‘vox populi' geen sprake zijn, ondanks de suggesties van het tegendeel die hier en daar, ook door politici, gewekt worden. De zogenaamde directe invloed van de burgers op het beleid is eigenlijk volkomen in strijd met onze democratie. Hoe moeten we omgaan met dit fenomeen? Wat zal dat betekenen voor de inhoud van het begrip burgerschap, waarvoor het kabinet zo pleit? Hoe kan het afnemend vertrouwen van de kiezer dan wel tegemoet getreden worden?

Deze en andere vragen worden van een inleiding en commentaar voorzien door o.a.: Anton Zijderveld (emeritus hoogleraar (cultuur)sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam, publicist Het Financieele Dagblad, auteur van het essay Populisme als politiek drijfzand), Dick Pels (publicist, onderzoeker) en Rik Peeters (promovendus, leermanager en onderzoeker Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, ovb).

Moderator: Steve Austen (Permanent Fellow Felix Meritis)

1136 / Laatst gewijzigd: 16-Apr-2009

logo

Vox Populi

28 april 2009
Aanvang: 20:15

Toegang: € 7,50

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam
T: 020 626 23 21
Reserveren: via de website van Felix Meritis
F. 020 924 93 68
E: receptie@felix.meritis.nl
website