Verzoening: Zuid-Afrika, Jacques Derrida en vergeving

woensdag 15 april 2009

In mei 1995 komt in Zuid-Afrika de Waarheids- en Verzoeningscommissie tot stand. In zijn essay On cosmopolitanism and forgiveness (2001) onderzoekt de Franse filosoof Jacques Derrida de onderlinge verbindingen tussen vergeving en verzoening. Bovendien levert hij commentaar op het proces van verzoening in Zuid-Afrika.

In deze lezing presenteert Jan Flameling (Filosofisch Bureau Ataraxia) de opvattingen van Jacques Derrida en hij bespreekt de vraag naar de voorwaarden voor de mogelijkheid van verzoening.
Voor meer informatie over zijn activiteiten: www.janflameling.nl

1135 / Laatst gewijzigd: 05-Maa-2009

Lezing

15 april 2009
Aanvang: 19.30-21.30

Toegang: 10,-

Volksuniversiteit Amsterdam
Rapenburgerstraat 73
Amsterdam
T: 020-6261626
Reserveren: telefonisch of via website
website


Organisatie:
Volksuniversiteit Amsterdam
Filosofisch Bureau Ataraxia