Hegel

woensdag 11 maart 2009

Hegel staat bekend als de denker die alles onderbracht in een groots filosofisch bouwwerk. Waarom deed hij dat? Wat was de zin van zijn alles omvattende onderneming? In zijn tijd was Hegel een soort koning in filosofenland. Zijn invloed was groot. Men denke aan Marx en de hedendaagse Franse filosofie. Ook riep hij de nodige tegenstand op (o.a. bij Schopenhauer en Kierkegaard).
Presentatie: drs Dries Boele

Zelf leefde hij in de tijd van de Franse Revolutie en Napoleontische oorlogen, een tijd van grote omwentelingen waarvan Hegel de zin probeerde te begrijpen. Volgens hem is de werkelijkheid redelijk en dus te begrijpen. Bovendien is zij voortdurend in ontwikkeling, volgens de wetmatigheden van de dialectiek, en met een doel: de bewustwording van de absolute geest. Wat zou hij daarmee kunnen bedoelen?

Voor meer info over filosofische activiteiten, kijk op:

1132 / Laatst gewijzigd: 28-Feb-2009

logo

Geschiedenis van de filosofie

Socratisch gesprek bij de Volksuniversiteit is twee maal per jaar

11 maart 2009
Aanvang: 19.30

Toegang: 10,-

Volksuniversiteit
Rapenburgerstraat 73
Amsterdam
T: 020-6261626
Reserveren: 020-6261626
E: driesboele@wxs.nl
website


Voor een nieuwsbrief over filosofische activiteiten, zoals het filo-café, leesgroepen, filosofisch spreekuur, cursussen, etc, stuur een mail, o.v.v. `filo-café' naar: driesboele@wxs.nl

Organisatie:
Volksuniversiteit Amsterdam
www.volksuniversiteitamsterdam.nl