De Europese leegte: het democratisch tekort als een cultureel gebrek

woensdag 25 maart 2009

Prof. dr. Abram de Swaan zal een lezing onder deze titel houden over het gebrek aan openbare ruimte in Europa. In politieke kringen en onder de bevolking, van links tot rechts, wordt het belang van vrije nieuwsgaring en onafhankelijke journalistiek onderkend. Juist nu het voortbestaan van kranten onder druk staat en er bij het publieke omroepbestel aan de poorten wordt gerammeld.

Onafhankelijke kranten van verschillende politieke kleur zijn onmisbaar voor een goed functionerende democratie. Dat geldt ook voor de journalistiek, die zich bedient van beeld en geluid.
Dit voorjaar zijn er weer Europese verkiezingen. Des te klemmender wordt het gemis aan Europese publieke voorzieningen. Waar is het Europese platform en de Europese arena voor het voeren van het debat voor het oog en het oor van alle Europese burgers, opdat meningsvorming kan ontstaan over kwesties die ons allen aangaan? En zodat gemotiveerd kan worden gekozen. Hoe pregnant was de aandacht in Nederland voor de verkiezing van de Europese lijsttrekkers binnen de eigen partijen, en hoe stil is het nu de volgende logische stap uitblijft: de discussie tussen de partijen over de politieke koers in Europa.

Journalist Maarten Huygen (NRC Handelsblad) zal commentaar leveren en de zaal na afloop van de lezing bij een debat over dit onderwerp betrekken.

1129 / Laatst gewijzigd: 22-Maa-2009

logo

Café Europa

25 maart 2009
Aanvang: 20:00 uur

Toegang: gratis

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam
T: 020 626 23 21
Reserveren: via www.dare2connect.nl
F. 020 924 93 68
E: receptie@felix.meritis.nl
website