Heidegger, Zijn en Tijd

woensdag 19 februari 2014

In de komende maanden zullen we het boek van Heidegger lezen en bespreken dat van grote invloed is geweest op het hedendaagse denken: Zijn en Tijd. Hij zet hierin een nieuwe kijk op de mens en z’n situatie uiteen.

Begeleiding: drs Dries Boele

Over het boek:

Zijn en tijd, het meesterwerk waarmee Martin Heidegger in 1927 zijn naam als filosoof vestigde, heeft een onuitwisbaar stempel gedrukt op de filosofie, maar niet minder op het geestelijke en intellectuele leven van de 20ste eeuw. Het is niet gewaagd te zeggen dat de potenties en de kracht ervan nog lang niet zijn uitgeput.

Het werk heeft vanaf zijn verschijnen een stroom aan commentaren, interpretaties, doordenkingen, samenvattingen en polemieken op gang gebracht. Ook in Nederland, waar het vanaf de jaren vijftig veel gelezen en becommentarieerd is.

Staat Sein und Zeit op dezelfde hoogte als Kants Kritik der reinen Vernunft of Hegels Phänomenologie des Geistes? Ruim zeventig jaar na zijn verschijnen is wel duidelijk dat dit werk behoort tot de orde van die boeken die een cesuur betekenen. 


Cornelis Verhoeven over Zijn en Tijd:

'Met bewonderenswaardige toewijding vertaald door Mark Wildschut (...) Wie het boek aandachtig leest, zal niet meer herstellen van de schok die het in zijn intellectuele huishouding teweegbrengt en zich voorgoed de flits herinneren die het probeert op te roepen en die het hele leven van Heidegger als filosoof heeft bepaald.'

Over de bijeenkomsten

Met nadruk zij gezegd dat het geen cursus betreft, maar een onderzoeksgroep. De besprekingen zijn gebaseerd op gelezen tekst. De taal van Heidegger is niet eenvoudig, te meer daar hij geheel nieuwe begrippen invoert of oude een nieuwe invulling geeft. Het zal dus de nodige inspanning vergen om het te lezen.

Data: 7 woensdagavonden (driewekelijks): 19 februari, 12 maart, 2 en 23 april, 14 mei, 4 en 25 juni 2014
Aanvang: 20.00 uur.
Kosten voor deelname: 50 euro
Deelname: vooraf opgeven (beperkt aantal deelnemers).
Locatie: Hotel de Filosoof, Anna Vondelstraat 6, Amsterdam
Organisatie en begeleiding: drs Dries Boele (http://home.kpn.nl/boele097 )
Huiswerk: Per keer zullen we zo’n 75 pagina’s bespreken.
Aanschaffen: Martin Heidegger, Zijn en Tijd. Vertaald en van een nawoord voorzien door Mark Wildschut. 1998. Uitgeverij Boom. (Uiteraard is de Duitse uitgave ook prima.)

Voor meer informatie over filosofische activiteiten, kijk op:

Over de onderzoeksgroepen:

Naast leesgroepen, organiseer ik af en toe een onderzoeksgroep. Hierin gaan we dieper in op een thema of denker. De nadruk ligt op hedendaagse verschijnselen en vragen. Hoofdvraag is: hoe onze tijd te verstaan? Welk denken stelt in staat om de wereld van nu te begrijpen? En: hoe verandert onze tijd het denken over mens en wereld? Daarbij kiezen we telkens een andere invalshoek. (Voor eerdere boeken en thema’s, zie: http://home.kpn.nl/boele097/onderzoeksgroep.html )

1126 / Laatst gewijzigd: 22-Jan-2014

logo

Onderzoeksgroep

7 woensdagavonden (om de drie weken)

19 februari 2014
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 50 euro (7 bijeenkomsten)

Hotel de Filosoof
Hotel de Filosoof, Anna Vondelstraat 6
Amsterdam
T: 020-6867330
Reserveren: Stuur een mail naar driesboele@wxs.nl (beperkt aantal deelnemers)
E: driesboele@wxs.nl
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Voor een nieuwsbrief over komende leesgroepen, cursussen 'filosofie van de levenskunst' en andere filosofische activiteiten, stuur een mail, o.v.v. `filo-café': driesboele@wxs.nl

Organisatie:
Organisatie en gespreksleiding: Drs. Dries Boele.