Analytische filosofie

donderdag 22 januari 2015

We beginnen het nieuwe jaar met een leesgroep over ‘analytische filosofie’. Recentelijk is er een inleiding verschenen waarin de ontwikkeling en de verschillende facetten van deze filosofie uit de doeken worden gedaan. We zullen onderzoeken wat zij te bieden heeft!

Begeleiding: drs Dries Boele

Filosofie wordt vaak geassocieerd met de grote gedachten, levensvragen en existentiële kwesties, maar er is ook filosofie die zich vooral verdiept in de manier waarop wij het over deze onderwerpen hebben, de taal, hoe we begrippen gebruiken, logica, etc. Met bijzondere aandacht voor de vraag of de problemen die ons bezig houden wel echt een probleem zijn, of eerder schijn (bijv omdat we het probleem verkeerd stellen).

Van de achterflap:

Aan het eind van de negentiende eeuw kwamen de Engelse filosofen Bertrand Russell en G.E. Moore in verzet tegen de traditie waarin zij waren opgeleid. Zij verweten haar vaagheid en dubbelzinnigheid. Naar hun mening moest de filosofie een nieuw begin maken, en zich voortaan laten leiden door logica en door analyse van de gebruikte taal. Zo zouden veel, mogelijk zelfs alle problemen van de traditionele filosofie kunnen worden ontmaskerd als schijnproblemen.

Met hun pleidooi voor vernieuwing stonden Russell en Moore aan het begin van een benadering die later de naam 'analytische filosofie' heeft gekregen. In het Engelse taalgebied werd deze benadering dominant, en ook daarbuiten is zij geleidelijk invloedrijk geworden. Dit boek biedt een thematische inleiding tot de analytische filosofie. Er wordt aandacht besteed aan de gevestigde onderwerpen in deze traditie als kenleer en wetenschapsfilosofie, maar ook aan recenter opgekomen thema's als de filosofie van de geest.

leesgroep:

Begeleiding: drs Dries Boele
Data: 6 donderdagavonden: achtereenvolgend vanaf 22 januari
Kosten voor deelname: 45 euro
Voor meer informatie over leesgroepen, kijk op:

Aanschaffen: Chris Buskes & Herman Simissen (red.), Analytische filosofie. Een inleiding. 2014. Uitgeverij Vantilt.
Deelname aan leesgroep: vooraf opgeven (beperkt aantal deelnemers).
Huiswerk: Per keer zullen we ca 45 pagina's bespreken.

Over de leesgroepen

Gedurende enkele weken wordt in etappes een boek besproken dat door de deelnemers thuis is gelezen. We bespreken verhelderingskwesties en discussiepunten n.a.v. het gelezen gedeelte. De samenstelling van de leesgroep wisselt per boek. Er is geen voorkennis vereist. Wel kan enig doorzettingsvermogen nodig zijn. Een leesgroep: een goede gelegenheid om intellectueel bij te tanken, iets wijzer te worden over mens en wereld, en belangwekkende teksten die je in je eentje niet zo snel zou (uit)lezen met elkaar te bespreken.

Sinds januari 2001 zijn er leesgroepen geweest over boeken van o.a. Aristoteles, Foucault, Huntington, Kant, Arendt, Nussbaum, Epiktetos, Spinoza, Montaigne, Hegel, Sartre, Deleuze, Nussbaum, Hadot, Schopenhauer, Houellebecq, Bataille, Darwin, Wittgenstein, Derrida, Machiavelli, Kierkegaard, Taylor, Marcus Aurelius, Badiou, Dennett, Zhuang Zi, Buber, Augustinus, James, Irigaray, Levinas, Plato, Boeddha, Scruton, Gray, Dogen, Damasio, Meister Eckhart, Nietzsche, Mill, Berlin, Lao Zi, Schiller, Huizinga, Seneca, Sloterdijk, De Botton, Trungpa, De Waal, Camus, Rousseau, Freud en Confucius.

1119 / Laatst gewijzigd: 02-Jan-2015

logo

Leesgroep

6 achtereenvolgende donderdagavonden

22 januari 2015
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 45 euro (6 bijeenkomsten)

Hotel de Filosoof
Hotel de Filosoof, Anna Vondelstraat 6
Amsterdam
T: 020-6867330
Reserveren: Stuur een mail naar driesboele@wxs.nl (beperkt aantal deelnemers)
E: driesboele@wxs.nl
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Voor een nieuwsbrief over komende leesgroepen, cursussen 'filosofie van de levenskunst' en andere filosofische activiteiten, stuur een mail, o.v.v. `filo-café': driesboele@wxs.nl

Organisatie:
Organisatie en gespreksleiding: Drs. Dries Boele.