Gif is gezond

maandag 9 maart 2009

Planten beschermen zich tegen vraat door gifstoffen aan te maken. Doordat wij deze gewassen eten worden allerlei gifstoffen dagelijks door ons geconsumeerd en vormt voeding een van onze grootste gifbronnen. Ons lichaam weet meestal wel raadt met deze voedingsgifstoffen. Het lijkt er op dat we zelfs een beetje gif nodig hebben om ons lichaam goed te laten functioneren. Hormesis noemen we dat.

Aalt Bast in Rode Hoed-Wetenschapscafé

Een van de belangrijkste gifstoffen is zuurstof. Een levenlang worden we eraan blootgesteld. Ook hier geldt dat we niet zonder zuurstof kunnen, maar dat we door de levenslange blootstelling aan deze gifstof ook vele ziekten (als kanker, hart- en vaatziekten, longziekten) oplopen.

Door gifstoffen selectiever te maken en ze maar één verandering in de fysiologie te laten veroorzaken kunnen we van gif zelfs geneesmiddelen maken. Gif is gezond! Concludeert Aalt Bast, hoogleraar humane toxiciologie Universiteit Maastricht.

Moderator: Simon Rozendaal (wetenschapsjournalist Elsevier).

Cafébezoekers krijgen ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Over het Wetenschapscafé

Wetenschappelijk verantwoord uitgaan, elke maand met een andere hooggeleerde barkeeper. De opzet van het Wetenschapscafé is eenvoudig en informeel, inhoudelijk van een hoog niveau, maar zeer publieksvriendelijk gebracht en op publieksinformatie gericht. Een wetenschapper houdt een boeiend betoog over de nieuwste ontwikkelingen op zijn vakgebied en gaat daarna in gesprek met het publiek, de ‘cafébezoekers’.
De frequentie van het Wetenschapscafé is maandelijks.

1117 / Laatst gewijzigd: 08-Feb-2009

logo

Rode Hoed-Wetenschapscafé

9 maart 2009
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: € 3 via website; € 4 aan de zaal

De Rode Hoed
Keizersgracht 102
Amsterdam
T: 020-6385606
Reserveren: Kaartverkoop via www.rodehoed.nl
E: rodehoed@rodehoed.nl
website


Organisatie:
Het Wetenschapscafé is een initiatief van De Rode Hoed, i.s.m. prof.dr. G.J.B. van Ommen (CMSB), artsenwebsite Care4Cure, VU medisch centrum-VU podium, en wordt mede mogelijk gemaakt door GlaxoSmithKline, AMC-UvA, Leids Universitair Medisch Centrum, Centre for Society and Genomics, Netherlands Genomics Initiative, BiOké.