Waarheden verzoenen: hoe tegenstrijdige filosofieën elkaar kunnen vinden

woensdag 8 april 2009

Wat is waarheid? De geschiedenis van de filosofie lijkt één groot veld van tegenspraak. Filosofen spreken elkaar tegen, bestrijden elkaar, houden er diverse opvattingen op na over hetzelfde onderwerp. Wie zoekt naar dé waarheid komt in de filosofie vooral pluriformiteit tegen. Verschillende waarheden bestaan naast elkaar. Kunnen deze verschillen met elkaar worden verzoend en is dat wenselijk?
Presentatie: drs Dries Boele

Aan de hand van een korte geschiedenis van de waarheid en opvattingen van Hegel en Nietzsche onderzoeken we de mogelijkheid om verscheidenheid in denken te verzoenen met de vraag naar waarheid.

Voor reserveren, kijk op: www.volksuniversiteitamsterdam.nl of bel: 020-6261626
Kosten: 10 euro

Presentatie: drs Dries Boele
Voor meer info over deze en andere filosofische activiteiten), kijk op:

1114

logo

Maand van de filosofie

8 april 2009
Aanvang: 19.30

Toegang: 10 euro

Volksuniversiteit
Rapenburgerstraat 73
Amsterdam
T: 020-6261626
Reserveren: 020-6261626
E: driesboele@wxs.nl
website


Voor een nieuwsbrief over filosofische activiteiten, zoals het filo-café, leesgroepen, filosofisch spreekuur, cursussen, etc, stuur een mail, o.v.v. `filo-café' naar: driesboele@wxs.nl

Organisatie:
Volksuniversiteit Amsterdam
www.volksuniversiteitamsterdam.nl