Amsterdam: een veilig Venetië van het noorden?

maandag 26 januari 2009

Geen paniek, wel zorgen. Geen rampenplan, wel urgentie voor maatregelen. De Deltacommissie schetst de route naar veiligheid bij hoog water, en brengt de gevolgen van extreme hitte, extreme regenbuien en extreme droogte in kaart. Gaan klimaatrobuustheid en stadsontwikkeling samen?

Met de uitvoering van de adviezen van de Deltacommissie ('Veerman') moet Nederland de toekomst ‘klimaatrobuust’ tegemoetgaan. De effecten van die extreme situaties worden in een verstedelijkte regio als Amsterdam anders gevoeld dan op het platteland. Natte voeten en ondergelopen kelders? Of juist uitdrogende palen, waardoor grachtenpanden langzaam en scheurend in de grachten verdwijnen? Is er straks nog wel water in de grachten, of lopen ze juist over? De zakkende, slappe (veen)bodem van Amsterdam maakt de zaak nog complexer.
Al die problemen kunnen we technisch gezien best oplossen, dat is het goede nieuws. Maar: aan alles hangt een prijskaartje. Kortom, wat is het aanvalsplan van het Venetië van het noorden voor een veilige toekomst?

Dit is het eerste debat van Delft Cluster/Deltares, i.s.m. De Rode Hoed, met als thema ‘Delta in balans’. M.m.v. Maarten van Poelgeest (wethouder Amsterdam met de portefeuille ruimtelijke ordening en grondzaken en waterbeheer), Marcel Stive (hoogleraar waterbouw TU Delft/lid Commissie-Veerman), Lammy Garming (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht), Frans van de Ven (Deltares). Gespreksleider: Ed Nijpels, voorzitter branchevereniging ingenieursbureaus ONRI. Het tweede en derde debat zijn gepland op 23 maart en 28 september.

1111 / Laatst gewijzigd: 25-Mei-2009

logo

Delta in balans: serie van drie debatten

26 januari 2009
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: € 8 via website; € 9 aan de zaal

De Rode Hoed
Keizersgracht 102
Amsterdam
T: 020-6385606
Reserveren: Kaartverkoop via www.rodehoed.nl
E: rodehoed@rodehoed.nl
website


Organisatie:
Delft Cluster/Deltares i.s.m. De Rode Hoed.