Paul van Tongeren, Leven is een kunst e.a.

donderdag 13 november 2014

In de komende leesgroep aandacht voor filosofie van de levenskunst. Hoofdmoot is het boek waarmee Paul van Tongeren in 2013 de Socratesbeker won: ĎLeven is een kunstí. Daarnaast lezen we enkele korte teksten, van o.a. Pierre Hadot en Joep Dohmen. Deze auteurs komen ook ter sprake in het boek van Van Tongeren. Hoe staat het met levenskunst in deze tijd? We zullen het onderzoeken.
Begeleiding: drs Dries Boele

Van de achterflap:

Leven is geen kunst zolang het een kwestie van overleven is. Wie moet zorgen te overleven, stelt geen vragen: hij vecht, (vr)eet, verbergt zich. Pas als dat gelukt is, is het mogelijk om van overleven, leven te maken; van vreten: eten, van biologie: kunst. Daarvoor is meer nodig dan filosofie. Maar zonder de kritische blik die het eigen leven onderzoekt zal het waarschijnlijk niet lukken. Ethiek is zo'n zelfonderzoek.Van Tongerens pleidooi voor een ethiek die helpt bij de kunst van het leven en het leven als kunst, verhoudt zich kritisch tot het type levenskunstfilosofie dat vandaag de boventoon voert. Dat maakt zijn boek in zekere zin 'oneigentijds', maar niet minder inspirerend en uitdagend.

De jury van de Socratesbeker over het boek:

De jury roemt de mild polemische wijze waarop Paul van Tongeren in Leven is een kunst de tekortkomingen van de in ons land zo populaire levenskunstfilosofie aan de kaak stelt, die volgens Van Tongeren weinig oog heeft voor de mens zoals die werkelijk is: machteloos, zwak, kwetsbaar. In weerwil van de populaire gedachte dat de mens architect van zijn eigen bestaan is, laat hij zien dat het leven maar zeer ten dele maakbaar is. ĎDe auteur heeft de problematiek diep doordacht ťn hij zet de lezer aan tot denken. Dat is op zichzelf al een hele kunstí.

Leesgroep:

Begeleiding: drs Dries Boele
Data: 6 donderdagavonden: achtereenvolgend vanaf 13 november
Kosten voor deelname: 48 euro (inclusief kopieŽn van extra teksten)
Voor meer informatie over leesgroepen, kijk op:

En:

Aanschaffen: Paul van Tongeren, Leven is een kunst. Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst. 2012. Uitgeverij Klement.
Deelname aan leesgroep: vooraf opgeven (beperkt aantal deelnemers).
Om je aan te melden voor de leesgroep, stuur een e-mail naar: driesboele@wxs.nl
Huiswerk: Per keer zullen we ca 45 pagina's bespreken.

Over de leesgroepen:

Gedurende enkele weken wordt in etappes een boek besproken dat door de deelnemers thuis is gelezen. We bespreken verhelderingskwesties en discussiepunten n.a.v. het gelezen gedeelte. De samenstelling van de leesgroep wisselt per boek. Er is geen voorkennis vereist. Wel kan enig doorzettingsvermogen nodig zijn. Een leesgroep: een goede gelegenheid om intellectueel bij te tanken, iets wijzer te worden over mens en wereld, en belangwekkende teksten die je in je eentje niet zo snel zou (uit)lezen met elkaar te bespreken.
Sinds januari 2001 zijn er leesgroepen geweest over boeken van o.a. Aristoteles, Foucault, Huntington, Kant, Arendt, Nussbaum, Epiktetos, Spinoza, Montaigne, Hegel, Sartre, Deleuze, Nussbaum, Hadot, Schopenhauer, Houellebecq, Bataille, Darwin, Wittgenstein, Derrida, Machiavelli, Kierkegaard, Taylor, Marcus Aurelius, Badiou, Dennett, Zhuang Zi, Buber, Augustinus, James, Irigaray, Levinas, Plato, Boeddha, Scruton, Gray, Dogen, Damasio, Meister Eckhart, Nietzsche, Mill, Berlin, Lao Zi, Schiller, Huizinga, Seneca, Sloterdijk, De Botton, Trungpa, De Waal, Camus, Rousseau, Freud en Confucius.

1082 / Laatst gewijzigd: 25-Okt-2014

logo

Leesgroep

6 achtereenvolgende donderdagavonden

13 november 2014
Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 48 euro (6 bijeenkomsten, incl kopieŽn van extra teksten)

Hotel de Filosoof
Hotel de Filosoof, Anna Vondelstraat 6
Amsterdam
T: 020-6867330
Reserveren: Stuur een mail naar driesboele@wxs.nl (beperkt aantal deelnemers)
E: driesboele@wxs.nl
website


Voeg dit programma toe
aan je electronische agenda.


Voor een nieuwsbrief over komende leesgroepen, cursussen 'filosofie van de levenskunst' en andere filosofische activiteiten, stuur een mail, o.v.v. `filo-cafť nieuwsbrief': driesboele@wxs.nl

Organisatie:
Organisatie en gespreksleiding: Drs. Dries Boele.