Een inleiding in de cultuurfilosofie

dinsdag 3 februari 2009

Wat is cultuur? Kunnen we in deze geglobaliseerde wereld nog wel spreken over een culturele identiteit? Het begrip ‘cultuur’ heeft de afgelopen honderd jaar een ingrijpende verandering ondergaan. Als iets typisch menselijks wordt cultuur verondersteld eigen te zijn aan een volk of bevolkingsgroep. Maar zijn voor ons vreemde culturen dan wel te begrijpen of zijn deze alleen van binnenuit te kennen?

In deze cursus onderzoekt u aan de hand van 12 vooraanstaande filosofen de betekenis van het hedendaagse cultuurbegrip. Gerelateerd aan actuele thema’s zoals etniciteit, multiculturaliteit en nationalisme benadert u de vraag hoe cultureel zich verhoudt ten opzichte van een gedeelde moraliteit. Zijn wij wel wezenlijk verschillend van de ander?

Met onder andere: Wilhelm Dilthey, Emile Durkheim, Sigmund Freud, Oswald Spengler, Ernst Bloch, Karl Popper, Claude Lévi-Strauss, Jurgen Habermas, Paul Virilio, Francis Fukuyama, Slavoj Zizek en Giorgio Agamben.

Praktische informatie

Cursusmateriaal: syllabus & reader
Startdata: dinsdag 3 februari (19.30-21.30 uur); 12 wekelijkse lessen van 2 uur; Locatie: Centrale Bibliotheek, Oosterdoksstraat 110, Amsterdam

Aanmelden

Bel voor nadere informatie en beschikbaarheid (020) 633 77 29. Of kijk op de website www.wijsbegeerte.org

1077 / Laatst gewijzigd: 01-Feb-2009

Culturele Identiteit

3 februari 2009
Aanvang: 19.30 - 21:30

Toegang: 210,-

Centrale Bibliotheek
Oosterdoksstraat 110
Amsterdam
T: 020-6337729
Reserveren: Bel voor beschikbaarheid
E: info@wijsbegeerte.org
website


Organisatie:
Instituut voor Filosofie
Postbus 3510
1001 AH Amsterdam