Waarden en normen kritisch bekeken

woensdag 4 februari 2009

Wat maakt een mens gelukkig? Hoe ga je om met je medemens? Hoe leef je in moreel opzicht een goed leven? In de wijsgerige ethiek en sociale & politieke filosofie gaat het om vragen die betrekking hebben op het menselijke handelen. U reflecteert op het belang van zelfkennis, de deugdethiek, de betekenis van vriendschap en de normatieve waarde van goed en kwaad, niet alleen in uw particuliere leven maar ook binnen de maatschappij.

In deze cursus onderzoekt u de onderliggende principes van deugdzaamheid en rechtvaardigheid. Centraal staat de filosofie uit de oudheid, middeleeuwen en renaissance. U gaat in op de relatie tussen staat & burger, religie & samenleving en het recht van oorlog & vrede. Ook is er aandacht voor de wijsgerige mystiek, Joodse en Arabische filosofie en het humanisme.

Aan bod komen onder andere: Socrates Plato Aristoteles Epicurus Stoa Gnostiek Augustinus Avicenna Al Farabi Averroes Maimonides Thomas van Aquino Erasmus Machiavelli

Praktische informatie

Filosofie 1 - Vervolgcursus; 12 wekelijkse lessen van 2 uur; Plaats: Amsterdam; Start: woensdag 4 februari (10.30-12.30 uur)en donderdag 5 februari (19.30-21.30 uur); Cursusgeld 210,- (inclusief cursusboek).

Bel voor nadere informatie en beschikbaarheid (020) 633 77 29. Of kijk op de website www.wijsbegeerte.org

1076 / Laatst gewijzigd: 05-Jan-2009

Filosofie 1 - Vervolgcursus

4 februari 2009
Aanvang: 10.30 - 12.30 uur

Toegang: 210,-

Centrale Bibliotheek
Oosterdoksstraat 110
Amsterdam
T: 020-6337729
Reserveren: Bel voor beschikbaarheid
E: info@wijsbegeerte.org
website


Organisatie:
Instituut voor Filosofie
Postbus 3510
1001 AH Amsterdam