Een nieuw wij? - Over erkenning en verbondenheid

donderdag 4 december 2008

Mechteld Jansen zal in dit Kirchner-Café spreken over haar nieuwe boek:
'Wie zijn wij dan? Over erkenning en verbondenheid tussen mensen die alles, bijna niets, een beetje of heel veel geloven'.
Zij zal in gesprek gaan met Manuela Kalsky

Programma:

De gespreksleiding deze avond is in handen van Ellen ter Gast, filosoof.
19.30: Inloop met koffie en thee
20.00: Welkom door Frederik Lobbrecht (boekhandel Kirchner)
20.05: Inleidende woorden door Kees Korenhof, uigeverij Meinema.
20.15: Lezing en gesprek:
- Mechteld Jansen
- Manuela Kalsky
21.00 Vragen en reactie uit het publiek

Inhoud

Een van de grote vragen van deze tijd is hoe mensen met verschillende beelden van God, wereld en mens elkaar zullen verstaan.
Hoe kun je op een onbedreigde en ruimhartige manier een 'nieuw wij’ vormen?
Kan 'mijn God' weer 'onze God' zijn of worden?

In haar persoonlijk gekleurd verslag zoekt Mechteld Jansen verbindingen met mensen die van alles geloven, mensen die bijna niets geloven en mensen die een beetje geloven. Er spreekt een verlangen uit naar verbondenheid met mensen die de kerk links laten liggen. Of rechts.
Haar boek loopt uit op een pleidooi voor veelbeelding, de uitwisseling van openbaringservaringen in het gewone leven, en op een begrip van theologie als pelgrimage of grensgang.

Mechteld Jansen is als bijzonder hoogleraar missiologie verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit Utrecht en als onderzoeker en universitair docent Praktische Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Manuela Kalsky studeerde theologie in Marburg (D) en Amsterdam.
Na haar doctoraalexamen in 1988 werkte zij als onderzoekster op het gebied van Vrouwenstudies Theologie aan de Universiteit van Amsterdam.
Sinds 1993 is zij als theologe werkzaam bij het DSTS , vanaf 1997 heeft zij de leiding van dit onderzoeksinstituut. Zij is hoofdredacteur van de nieuwe website www.nieuwwij.nl die op 1 december 2008 gelanceerd is.

1073 / Laatst gewijzigd: 2-dec-2008

Kirchner-cafe: Een nieuw wij?

4 december 2008
Aanvang: 19.30 - 22.00

Toegang: gratis

Ignatiushuis
Beulingstraat 11
Amsterdam
T: 206244449
Reserveren: cafe@boekhandelkirchner.nl
E: cafe@boekhandelkirchner.nl
website


Organisatie:
Boekhandel Kirchner