De huishoudster uit de bezemkast

donderdag 4 december 2008

Buitenlandse hulp in het Nederlandse huishouden

De Nederlandse vrouw werkt tegenwoordig buitenshuis. Een betaalde hulp neemt haar taken over: schoonmaken en oppassen. Met name in de grotere steden is de betaalde hulp vaak een buitenlander, soms zonder verblijfspapieren. Voertaal: Engels

Wordt huishoudelijk werk nu wel betaald, het wordt er niet serieuzer op genomen. Vaak wordt zwart betaald en worden er dus geen premies afgedragen. Werknemers kunnen daardoor geen beroep doen op sociale verzekeringen, noch kan een buitenlandse werknemer recht doen gelden op een verblijfsvergunning.


Worden buitenlanders terecht geweerd omdat regulering en professionalisering van deze sector anders geen haalbare kaart is, of worden regulering en professionalisering pas waarschijnlijk als alle werknemers uit de clandestiniteit worden gehaald? Moet eerst de sector worden gereguleerd en dan de werknemers, of juist andersom?


Op 4 december a.s. vanaf 20:30 in de Balie een discussie avond hierover.
Gastspreekster: Rhacel Parreņas, hoogleraar aan Brown University en auteur van het spraakmakende boek over buitenlandse vrouwen in de zorg en huishoudelijke dienstverlening: Servants of Globalization
Reagerend vanuit de situatie in Nederland: Betsy Albers, voormalige directeur van STING, de landelijke beroepsvereniging verzorging.
Dagvoorzitter: Marjan Sax


Deze discussieavond vindt plaats in het kader van een internationale workshop over
Transnational Domestic Workers and the National Welfare State en wordt deels
gefinancierd door het ESF.

1067 / Laatst gewijzigd: 26-nov-2008

Balie-debat

4 december 2008
Aanvang: 20:30 uur

Toegang: 5,00 euro

De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10
Amsterdam
E: redactie@eutopia.nl


Organisatie:
Eutopia